Tarball

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tarball (leik. myös tervapallo tai tarrapallo) on tar-ohjelmalla tehty tiedostoarkisto, joka yleensä on vielä pakattu esimerkiksi gzip- tai bzip2-menetelmällä. Jos kyseessä on puhdas tar-paketti, on tiedostonnimi muotoa nimi.tar. Jos on käytetty pakkausta, on tiedostonnimi muotoa nimi.tar.gz, nimi.tgz, nimi.tar.bz2 tai nimi.tbz käytetystä pakkausmenetelmästä ja tiedostopäätteen sallitusta koosta riippuen. Tar-ohjelman komentorivivalitsimissa -j tarkoittaa bzip2-pakkausta ja -z gzippiä. Tarballeja käytetään yleisesti mm. ohjelmien lähdekoodien jakeluun.

Tarball-tiedostossa on yleensä yksi hakemisto, jonka sisällä arkistoidut tiedostot ovat, ja tästä seuraa tiedostoarkiston purkamisesta johtuva hakemisto. Tarbomb (tervapommi, tarrapommi) on zip-tiedostoista tuttu arkistointitapa, jossa arkiston juuressa on useampia tiedostoja, ja siten se purkautuu useammaksi tiedostoksi, aiheuttaen helposti sotkua.

Lähdekoodipaketissa on yleensä paketin juurihakemistossa tiedosto README, joka kertoo paketin käytöstä (usein miten pakettia käännetään eksoottisille alustoille), hakemistot doc ja examples tai muita vastaavia, joista löytyy ohjeet ohjelman käyttämiseksi ja asetusesimerkkejä, sekä Copyright, NEWS, INSTALL ym. mahdollisesti kiinnostavaa.

Pakkaaminen[muokkaa]

Luodaan .tar.gz, .tar.bz2 ja .tar-paketit hakemistosta warez:

tar -cjf warez.tar.bz2 warez
tar -czf warez.tar.gz warez
tar -cf warez.tar warez

Purkaminen[muokkaa]

Tarkistetaan paketin sisältö, esimerkiksi tervapommin huomaamiseksi:

tar -tvf mauri.tar.gz | less

Puretaan paketit mauri.tar.gz ja erkki.tar.bz2 ja ismo.tar

tar -xzf mauri.tar.gz
tar -xjf erkki.tar.bz2
tar -xf ismo.tar

Valitsimella -k voi estää omien tiedostojen ylikirjoituksen tervapommin tiedostoilla.

Tervapommi[muokkaa]

Tervapommi eli tarbomb-paketti luodaan (vahingossa) em. esimerkkejä mukaillen:

cd warez
tar -cf warez.tar *

Jos tarkistaa tiedostolistan ennen purkamista, on helppo tehdä väliaikaishakemisto ja purkaa tervapommi vasta siinä. Lopuksi pallon voi korvata korjatulla versiolla.

tar tvf warez.tar | less
mkdir warez
cd warez
tar xf ../warez.tar
cd ..
tar cf warez.tar warez

Aiemmin pahemman pommin saattoi tehdä antamalla absoluuttinen polku pakattaville tiedostoille.[1] Ainakin GNU tar (joka Linuxeissa yleensä on) tulkitsee polun suhteellisena. Haluttaessa absoluuttiset polut aloitetaan siirtymällä juurihakemistoon.

Jälkien siivoaminen[muokkaa]

Mikäli lauennut tervapommi on täyttänyt esimerkiksi kotihakemistosi läjällä ei-toivottuja tiedostoja, voi sen jäljet siivota käyttämällä listaa tar-pakettiin sisältyvistä tiedostoista. Ensiksi varmistetaan less-komennolla, ettei mukana ole omiin tiedostoihin (jotka säilyivät joko valitsimen -k ansiota tai muusta syystä) viittaavia nimiä ja poistetaan muita kuin turvallisia merkkejä sisältävät tiedostonimet listasta. Jälkimmäiset tiedostot on poistettava erikseen.

tar tf pommi.tar > pommi.lst
less pommi.lst
$EDITOR pommi.lst
sed '/[^[:alnum:]._+-]/d' pommi.lst > lista.lst
rm -rf $(< lista.lst)
rm -i ./ongelmallinen*nimi

Jos tervapommi oli iso ja laukesi järjestelmään, johon on saattanut syntyä uusia tiedostoja poistaminen on tehtävä huolellisesti. Tiedostolistaa voi esimerkiksi komennolla comm tai uniq verrata findilla tehtyyn listaan tiettynä ajankohtana muuttuneista tiedostoista (tar muuttaa mtimen arkiston mukaan, joten sitä ei voi käyttää). Pommissa saattoi olla myös rivinvaihdon sisältäviä tiedostonnimiä, joilla voi tehdä pahemmanlaista jäynää ja jotka on huomioitava erikseen.

find . -cnewer aikaleima1 \! -cnewer aikaleima2 -print > uudet.lst
sed '/[^[:alnum:]._+-]/d' pommi.lst > lista.lst
comm -1 -2 lista.lst uudet.lst > poistettavat.lst