Sed

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sed eli Stream Editor on tiedostojen ja syötevirtojen yksinkertaiseen automaattiseen muokkaamiseen tarkoitettu ohjelma ja tavallaan myös kieli. Kuten useimmista muistakin peruskomentorivityökaluista, tästäkin on useita toteutuksia.

Käyttö[muokkaa]

Tyypillisin käyttötapa on komentotulkin putkitusominaisuutta käytettävä muoto

<tulostava komentolauseke> | sed -e "<sed-lauseke>"

Sed kykenee muokkaamaan myös tiedostoja

sed -i <muokattava-tiedosto>

Sedin ohjaaminen[muokkaa]

Sed vastaanottaa muokkaustemplaatin joko tiedostona

sed -f <skriptitiedosto>

tai komentoriviargumenttina

sed '<sed-lauseke>'

Lausekkeita voi suoritusnopeutta ajatellen ketjuttaa ohjelman useamman käynnistämisen välttämiseksi

sed -e '<sed-lauseke>' -e '<sed-lauseke>'

Sed-lausekkeet[muokkaa]

Sed-lausekkeet ovat yksinkertaisimmillaan muotoa

[osoite] <komento>[
teksti]

jossa osoite kertoo ne rivit johin komentoa sovelletaan. Osoitteen voi jättää poiskin jolloin komento toteutetaan kaikille riveille. Komennolle mahdollisesti annettava teksti kirjojitetaan komennon ja rivinvaihdon jälkeen.

Esimerkki:

$ sed '5 i\
uusi rivi' tiedosto

Esimerkissä 5 on osoite (rivinumero) i on komento (rivin lisäys ennen nykyistä riviä), jota seuraa komennon parametri (lisättävä rivi).

Osoitteet[muokkaa]

Osoitteita ovat mm.:

  • <numero> rivinumero; kometoa sovelletaan riviin numero numero.
Esimerikiksi.:
$ sed '11 c\
Yhdestoista rivi.' <tiedosto>
Korvaa 11. rivin tekstillä "Yhdestoista rivi."
  • $ tiedoston loppu; komentoa sovelletaan viimeisen rivin jälkeen
Esimerikiksi.:
$ sed '$ a\
Päivä pulkassa' <tiedosto>
Lisää tiedoston viimeisen rivin jälkeen rivn "Päivä pulkassa".
Esimerikiksi.:
$ sed '/^#/ d' <tiedosto>
Poistaa kaikki rivit, jotka alkavat #-merkillä.

Kaksi osoitetta voi erottaa pilkulla, jolloin komentoa sovelletaan ensimmäiseen ja viimeiseen osoitteeseen mätsääviin riveihin ja kaikkiin niiden välisiin:

$ sed '/^Poistettava loppukirjoitus:\s*$/,$ d' <tiedosto>
Poistaa kaikki rivit rivistä "Poistettava loppukirjoitus:" alkaen tiedoston loppuun.

Komennot[muokkaa]

s, rivin muokkaaminen[muokkaa]

Tyypillisin sed-komento lienee epäilemättä s:

s/<korvattava lauseke>/<korvaava lauseke>/g

Sedissa s/// siis korvaa yksittäisia osamerkkijonoja toisilla, g perässä kertoo, että kaikki vastaavuudet korvataan, eikä vain rivin ensimmäistä. Tätä samaa korvaussyntaksia käyttää mm. vim.

Käsiteltäessä vaikkapa hakemistopolkuja voidaan välimerkki valita toisin

s#/root/tmp#/tmp#g
y, translitterointi[muokkaa]

Korvaamisen lisäksi syötteelle voidaan tehdä tr-komentoa mukaileva käännös, joka muuntaa yksittäisiä merkkejä.

y/<korvattavat merkit>/<korvaavat merkit>/

Korvattava merkit korvataan vastaavalla korvaavalla merkillä.

echo 'kaarteessa kahlaajat' | sed 'y/ae/io/'

Tulosteeksi tulisi "kiirtoossi kihliijit".

d, rivin poisto[muokkaa]
<osoite> d

Poistaa rivit joihin osoite sopii. Esimerkki:

$ sed '3 d' <tiedosto>

Poistaa tiedoston kolmannen rivin.

c, rivin korvaus[muokkaa]
<osoite> c\
<korvaava rivi>

Korvaa rivit joihin <osoite> sopii rivillä '<korvaava rivi>'. Esimerkki:

$ sed '/peruna/ c\
RIVI POISTETTU YLEISEN TURVALLISUUDEN NIMESSÄ' <tiedosto>

Korvaa rivit, jotka sisältävät tekstin "peruna" tekstillä "RIVI POISTETTU YLEISEN TURVALLISUUDEN NIMESSÄ".

i, rivin lisäys ennen nykyistä riviä[muokkaa]
<osoite> i\
<uusi rivi>

Lisää rivin <uusi rivi> ennen niitä rivejä, joihin <osoite> sopii. Esimerkki:

$ sed '1 i\
Eka!' <tiedosto>

Lisää rivin "Eka!" tiedoston ensimmäiseksi riviksi.

a, rivin lisäys nykyisen rivi jälkeen[muokkaa]
<osoite> a\
<uusi rivi>

Lisää rivin <uusi rivi> niiden rivien jälkeen joihin <osoite> sopii. Esimerkki:

$ sed '1 a\
Toinen rivi' <tiedosto>

Lisää rivin "Toinen rivi" tiedoston toiseksi riviksi.

Muita esimerkkejä[muokkaa]

echo ababaabcd | sed -e 's/\(ab\)*//'

tulostaa "abaabcd". Vastaavasti g:n kanssa

echo ababaabcd | sed -e 's/\(ab\)*//g'

tulostaa "acd", tässä * on kuitenkin turha, koska g vastaa saman lausekkeen mielivaltaisen monta kertaa.

sed -i 's/vanha/uusi/' *.py

vaihtaa sanan "vanha" sanaan "uusi" kaikissa kyseisen hakemiston py-tiedostoissa

Katso myös[muokkaa]

Aiheesta muualla[muokkaa]