Työpöydän nauhoittaminen

Kohteesta Linux.fi
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tähän artikkeliin kerätään kaikki vinkit ja tieto työpöydän nauhoittamisesta Linuxilla.

Nauhoittaminen avconv-ohjelmalla[muokkaa]

Tämä skripti nauhoittaa vasemman yläkulman työpöydästäsi avconv-ohjelman avulla. Video rajataan editoinnissa 720p:ksi. Kannattaa katsoa nauhoitusalue vaikkapa pelillä, joka on 720p-ikkunatilassa ja ruudun vasemmassa yläkulmassa.

Huom. Nauhoitus alueen asettamisesta tarkemmin kerrotaan täällä: HOWTO: Proper Screencasting on Linux - Ubuntu Forums

Skripti:

#ffmpeg script
#--------------------------------------------------------------------------------------
#sample:ffmpeg -f alsa -ac 2 -i hw:0,1 -f x11grab -r 30 -s 1280x1024 -i :0.0 -acodec pcm_s16le -vcodec libx264 -vpre lossless_ultrafast  -threads 0 output.avi
#sample2:avconv -f alsa -i pulse -f x11grab -r 25 -s 1920x1080 -i :0.0 -vcodec mpeg4 -b 12000k -g 300 -bf 2 -acodec libmp3lame -ab 256k Screencast.avi
#----------------------------------------------------------------------------------------
#script by Xpander
#----------------------------------------------------------------------------------------
#date function
DATE=`which date`

#How many threads in use (0 for automatic)
THREADS=0
#Resolution
RESO=1350x780

#Audio device
AUDIO=alsa
#Channels
CHANNELS=2
#Sound card
SOUNDCARD=pulse
#Frames per second
FPS=30
#Directory where your video will be saved. (Include "/" at the end)
DIRECTORY=$HOME/capture
#Filename
FILENAME=videocast`$DATE +%d%m%Y_%H.%M.%S`.avi
  1. script enkoodaus+nauhoitus
#avconv -f $AUDIO -ac $CHANNELS -i $SOUNDCARD -f x11grab -r $FPS -s $RESO -i :0.0 -vcodec mpeg4 -b 10000k -g 300 -bf 2 -acodec libmp3lame -ab 128k -threads $THREADS $DIRECTORY/$FILENAME
  1. ei enkoodaa. Voi käyttää, jos koneesta loppuu tehot
#avconv -f $AUDIO -ac $CHANNELS -i $SOUNDCARD -f x11grab -r $FPS -s $RESO -i :0.0 -vcodec libx264 -preset ultrafast -crf 0 -acodec flac -threads $THREADS $DIRECTORY/output.mkv Enkoodaus-skripti, jos käyttää alempaa komentoa edellisessä skriptissä:

#date function
DATE=`which date`

#Filename
FILENAME=videocast`$DATE +%d%m%Y_%H.%M.%S`.avi

cd $HOME/capture/
  1. sama alkup. skriptin asetuksilla
avconv -i output.mkv -vcodec mpeg4 -b 10000k -g 300 -bf 2 -acodec libmp3lame -ab 128k -threads 0 $FILENAME
#rm output.mkvLähteet:

Äänen nauhoitus[muokkaa]

Skripti voi nauhoittaa vain yhdestä äänilähteestä, jonka voi valita Pulseaudion ääniasetuksista (paketti pavucontrol). Toista äänilähdettä voi nauhoittaa käynnistämällä toisen instanssin skriptistä. Editointivaiheessa äänet synkronoidaan, jos nauhoitus tapahtui useammalla skriptin instanssilla.

Mikrofonista nauhoitettaessa kannattaa tarkistaa äänenvoimakkuus, ettei ääni säröydy tai ole liian hiljainen. Tarkistuksen ja säätämisen voi tehdä esimerkiksi alsamixer-komentoriviohjelmalla ja Audacityllä.

Videon rajaaminen 720p:ksi[muokkaa]

Videon voi rajata Kdenlive-ohjelmalla. Tässä valmiit rajauksen asetukset Ubuntu 12.04:n ikkunateemalle.

Rajaus-efektin asetukset:

Ylös 72px
Vasen 65px
Alas 8px
Oikea 4px

Kun on löytänyt oikeat asetukset, kannattaa tallentaa efekti, jolloin asetukset säilyvät.

Videon pakkaaminen sopivaksi Youtubeen[muokkaa]

Näillä asetuksilla saa sopivan kokoisen ja laatuisen videon Kdenlivessä (ja muissa ohjelmissa):

Koodekki: H.264

Bittivirta: 3000

2 pass -asetus kaytössä

 Videoeditointiin liittyvät artikkelit
Yksinkertaiset videomuokkaimet
Avidemux
Videomuokkaimet
OpenShot | KdenliveCinelerra | Kino | Lumiera | Lightworks
Erikoistehosteet
Natron
VJ-ohjelmat
LiVES
Tekstitys
Gnome Subtitles | Subtitle Editor
Työpöydän nauhoittaminen
Työpöydän nauhoittaminen | RecordMyDesktop | SimpleScreenRecorder | OBS