Samba toimialuepalvelimena

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Artikkeli soveltuu vain tietylle jakelulle vaikka sen tulisi käsitellä aihetta neutraalisti. Sitä tulisi muuttaa siirtämällä jakeluriippuvaiset yksityiskohdat Jakelukohtaista kappaleen alle - tai koko sivu kyseisen jakelun alasivuksi.

Linux voidaan Samban avulla valjastaa Windows-verkon toimialuepalvelimeksi.

[global]

workgroup = KOTISAMBA
netbios name = sambakone
logon drive = h: 
server string = PDC
hosts allow = 192.168.c-luokkasi. 127.
security = user
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
local master = yes
os level = 65
domain master = yes 
preferred master = yes
domain logons = yes
wins support = yes
[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = no
  writable = yes
[netlogon]
  path = /home/netlogon
  writable = no

 • Anna seuraavat komennot (konenimi on windows-koneesi nimi, service-komennon voi korvata komennolla /etc/init.d/smb restart tai vastaavalla):
groupadd -g 200 admins
groupadd -g 201 machines
mkdir -m 0775 /home/netlogon
chown root.admins /home/netlogon
mkdir /home/samba /home/samba/profiles
chmod 1757 /home/samba/profiles
service smb restart
useradd -g machines -d /dev/null -c “konenimi" -s /bin/false konenimi$
passwd -l konenimi$
smbpasswd -a -m konenimi
smbpasswd -a root
iptables -F 
iptables -F -t nat
 • Anna komennot:
/etc/init.d/iptables save
/etc/init.d/{samba,smb} restart
 • Windowsin puolella:
  • Muuta kone samaan työryhmään (KOTISAMBA) ja käynnistä kone uudelleen
  • Liitä kone domainiin (ensimmäisellä kerralla tunnukseksi root ja salasanaksi sille aiemmin määrittämäsi samba-salasana)
  • Käynnistä kone uudelleen ja kirjaudu toimialueelle.

Aiheesta muualla[muokkaa]