jobs

Linux.fista

Komentotulkin sisäistä komentoa jobs käytetään näyttämään taustalle käynnistetyt prosessit työnumeroineen. Ensimmäisessä sarakkeessa näytetään työnumero, toisessa prosessin tila ja käynnistysjärjestys (+ tarkoittaa viimeksi käynnistettyä prosessia ja - toiseksi viimeistä) ja kolmannessa komento parametreineen. Valitsimella -l saa jobsin näyttämään myös muita tietoja, kuten prosessinumeron.

Prosessin voi siirtää edusta-ajoon komennolla fg. Edustalle käynnistetyn prosessin suorituksen voi keskeyttää näppäinyhdistelmällä Ctrl+Z, jonka jälkeen sen voi siirtää tausta-ajoon komennolla bg. Jos fg:lle ja bg:lle ei anna mitään parametreja, käsittelevät ne viimeksi käynnistettyä prosessia (jobsin tulosteessa +-merkki). Muita prosesseja voi käsitellä antamalla niiden työnumeron, esimerkiksi

fg %4

siirtäisi edustalle prosessin, jonka työnumero on 4.

Katso myös[muokkaa]