BackZoup

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

BackZoup on kotimainen varmuuskopiointijärjestelmä, joka mahdollistaa tietojen varmuuskopioinnin tietoturvallisesti Internetin kautta sellaiselle kohdetietokoneelle, jonka luottamuksellisuutta ei voida varmistaa. Esimerkkinä tällaisesta kohdekoneesta on vaikkapa kaverisi kone. Järjestelmässä tieto ensin salataan ja sitten siirretään salattua siirtotietä pitkin kohteeseen. Tällä saavutetaan seuraavat edut:

 • Tieto ei ole urkittavissa tiedonsiirron aikana.
 • Tieto ei ole urkittavissa kohdetietokoneella.
 • Kohdetietokoneeseen ei tarvita pääkäyttäjän oikeuksia.

Tällainen järjestelmä voidaan saavuttaa usealla tavalla, joista BackZoup perustuu yhdistelmälle NBD + ssh + LUFS + rdiff-backup. Mikäli käytössä on LVM, saadaan varmuuskopioiden ottamiseen lisää joustavuutta. Näiden eri sovellusten tuntemus ei ole tarpeen, koska tarvittavat vaiheet neuvotaan tässä artikkelissa.

Lisätietoja muista vastaavista ratkaisuista löytyy artikkelin lopusta.

Taustaa tekniikasta[muokkaa]

Kaikki käyttäjät käyttävät samaa tunnusta, erottelu tapahtuu ssh-avaimilla. Luodaan tunnus järjestelmään, jolle ei aseteta salasanaa.

# adduser --disabled-password netbackup

NBD:n kääntäminen ja asennus[muokkaa]

NBD tarvitsee lähdekoodimuutoksen eli pätsin toimiakseen ssh:n kautta.

Tarvitset nbd:n version 2.9.11, koska SSH-tuen mahdollistava pätsi on olemassa ainoastaan tälle versiolle. NBD on ladattavissa osoitteesta http://sourceforge.net/projects/nbd/ . SSH-pätsi on saatavissa osoitteesta http://iki.fi/zouppen/b/nbd-2.9.11-ssh2.patch .

Mikäli haluat varmuuskopioida kahteen suuntaan, eli tarjota varmuuskopiointitilaa ystävällesi ja vastaavasti käyttää ystäväsi tietokonetta oman datasi varmuuskopiointiin, kannattaa nbd paikata ja asentaa koko käyttöjärjestelmän osana. Tällöin suorita seuraavat komennot tavallisena käyttäjänä:

mkdir -p ~/tmp 
cd ~/tmp               
wget http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/nbd/nbd-2.9.11.tar.bz2
wget http://iki.fi/zouppen/b/nbd-2.9.11-ssh2.patch
tar -xjf nbd-2.9.11.tar.bz2
cd nbd-2.9.11
patch -p0 <../nbd-2.9.11-ssh2.patch
./configure
make
sudo make install

Mikäli haluat ainoastaan tarjota varmuuskopiointitilaa, kannattaa nbd asentaa varmuuskopiokäyttäjän tunnuksella. Seuraava esimerkki asentaa nbd:n hakemistoon ~netbackup/nbd:

su - netbackup
cd
mkdir -p tmp nbd/etc/nbd-server .ssh
cd tmp
wget http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/nbd/nbd-2.9.11.tar.bz2
wget http://iki.fi/zouppen/b/nbd-2.9.11-ssh2.patch
tar -xjf nbd-2.9.11.tar.bz2
cd nbd-2.9.11
patch -p0 <../nbd-2.9.11-ssh2.patch
./configure --prefix=$HOME/nbd
make
make install

Nyt voimme ottaa käyttöön asennetun moduulin

modprobe nbd

Asennuksen jälkeen voidaan poistaa väliaikaistiedostot:

cd
rm -r ~/tmp

Tehdään nbd:n asetustiedosto. Tätä ei tarvita varsinaisesti mihinkään, mutta sillä saadaan nbd-server olemaan valittamatta puuttuvasta asetustiedostosta. Suorita seuraavat rivit

cat >~/nbd/etc/nbd-server/config <<EOF
[generic]                
[export]                
    exportname = /blah       
    port = 0            
EOF                   

Palataan takaisin root-käyttäjäksi

exit

Käyttäjäkohtaiset asetukset[muokkaa]

Nyt voidaan tehdä asetukset eri käyttäjille. Toista tätä tarvittaessa.

Tallennustilan luonti[muokkaa]

Varmuuskopiointitila voi olla joko tavallisia tiedostoja tai osioita. Mikäli järjestelmässäsi on LVM käytössä, suosittelen sen käyttämistä.

LVM-osio[muokkaa]

Mikäli käytössäsi on LVM, voit luoda varmuuskopio-osion seuraavasti:

# lvcreate -L 10G -nmaakuth levy

Se luo uuden kymmenen gigatavun loogisen taltion nimeltään 'maakuth' LVM:n taltioryhmään nimeltään 'levy'. Uusi looginen taltio löytyy polusta /dev/mapper/levy-maakuth.

Annetaan oikeudet osiolle:

# chown netbackup /dev/mapper/levy-maakuth

LVM-taltioiden sisältöä ei luontivaiheessa nollata. Jos taltio sattuu levyllä kohtaan, jolla on ollut aiemmin jo dataa, kannattaa sisältö nollata, jotta levytilan uusi omistaja ei pääsisi lukemaan aiempaa sisältöä. Tämä vie aikaa lukuisia minuutteja osion koosta riippuen.

# dd if=/dev/zero of=/dev/mapper/levy-maakuth

Tiedostojärjestelmä tiedostossa[muokkaa]

Jos käytössäsi ei ole LVM:ää, niin toiseksi paras tapa on käyttää tavallisia tiedostoja. Se onnistuu menemällä hakemistoon, jossa käyttäjällä netbackup on kirjoitusoikeudet (esimerkiksi ~netbackup) ja komentamalla:

# dd bs=1048576 count=0 seek=10000 of=maakuth.img

Tämä luo noin 10 gigatavun tiedoston nykyiseen hakemistoon, joka on toistaiseksi tyhjä (se ei edes vie tilaa levyllä, ns. "sparse file"). Tätä tiedostoa voi käsitellä nbd:llä ikään kuin se olisi osio.

Tiedostoa ei tarvitse nollata LVM:n tapaan, koska se on tiedosto eikä osio.

Käyttäjän varmennus[muokkaa]

Otetaan käyttäjän oikeudet

# su - netbackup

Pyydä käyttäjältä hänen julkinen SSH-avaimensa. Hän voi halutessaan luoda uuden avaimen ssh-keygen -sovelluksella tai käyttää olemassa olevaa.

Muokkaa tiedostoa .ssh/authorized_keys. Huolehdi, että käyttämäsi tekstieditori ei rivitä tiedostoa automaattisesti. Lisää tiedoston loppuun rivi:

command="nbd/bin/nbd-server -s 0 LAITE",no-port-forwarding,no-X11-forwarding,no-agent-forwarding,no-pty AVAIN

Korvaa LAITE tiedostolla, johon käyttäjä tallentaa datansa. Loit sen äskettäin. Esimerkiksi /dev/mapper/levy-maakuth. Korvaa avain käyttäjän avaimella, alkaa usein ssh-rsa tai ssh-dss.

Yhteyden muodostaminen[muokkaa]

Asetukset on nyt tehty, ja voit kokeilla asiaa käytännössä. Pyydä kaveriasi kääntämään nbd tämän tiedoston alun ohjeiden mukaan ja komentamaan pääkäyttäjänä:

# ~/nbd/bin/nbd-client -cmd ssh -i POLKU_AVAIMEEN -e none netbackup@kaverin.kone.fi ';' /dev/nbd0

Tässä POLKU_AVAIMEEN on polku salaisen avaimen tiedostoon. Jos käytät samaa avainta tavallisena käyttäjänä, se löytyy polusta ~käyttäjä/.ssh/id_dsa tai id_rsa.

Jos sovellus lopettaa ilman virhettä, on uusi etäinen kiintolevysi laittessa /dev/nbd0.

Voit vaikka heti luoda levylle tiedostojärjestelmän mkfs:llä, liittää levyn mountilla ja sen jälkeen ruveta käyttämään. Kuitenkin kannattaa tutustua seuraavaan kappaleeseen, koska siinä neuvotaan salauksen käyttöönotto.

Laitteen saat poistettua järjestelmästäsi komentamalla:

# ~/nbd/bin/nbd-client -d /dev/nbd0

Salattu tiedostojärjestelmä[muokkaa]

Mikäli käytettävissäsi on LUKS, suosittelen sitä salaamiseen. Se tulee useimpien jakeluiden mukana [1]. [vanhentunut linkki]

Tehdään muutama oletus. Journalointia ja atimeä ei kannata verkon yli liitettävässä tiedostojärjestelmässä käyttää tehokkuussyistä. Tämä ei perustu mittaustuloksiin, joten tätä osiota kannattaa asiasta tietävien täydentää. Siksi tässä käytetään tiedostojärjestelmänä ext2:ta noatime-asetuksella.

Luodaan salattu tiedostojärjestelmä. Tässä vaiheessa kannattaa keksiä itselleen salasana. Salasanan keksimisessä auttaa komento pwgen.

# luksformat -t ext2 /dev/nbd0

Tämän jälkeen saat salatun osion näkymään komennolla:

# cryptsetup luksOpen /dev/nbd0 backup

Tämä luo järjestelmääsi laitteen /dev/mapper/backup, jossa selkokielinen tiedostojärjestelmä sijaitsee. Voit esimerkiksi kokeilla osion liittämistä. Oletetaan, että sinulla on tyhjä hakemisto /mnt/backup:

# mount -o noatime /dev/mapper/backup /mnt/backup

Voit kokeilla tiedostojen kirjoittamista levylle.

Lopuksi voit poistaa salatun osion näkyvistä järjestelmästäsi komentamalla:

# umount /mnt/backup
# cryptsetup remove backup

Viimeistely[muokkaa]

Lopuksi kannattaa nähdä hetki vaivaa asetusten tekemiseen, koska näin säästää aikaa tulevaisuudessa, kun ei tarvitse rutiinikäytössä muistella kaikkia komentoja ulkoa.

Helpotetaan salatun osion liittämistä tekemällä pääkäyttäjälle ssh-config. Lisää tiedoston ~root/.ssh/config loppuun:

Host backup
    EscapeChar none
    BatchMode yes
    User netbackup
    HostName palvelin.fi
    IdentityFile polku_salaiseen_avaimeesi
    Port 22

Tämän jälkeen yhdistäminen pitäisi onnistua lyhyemmin komentamalla:

nbd-client -cmd ssh backup ';' /dev/nbd0

Lähteet[muokkaa]

https://help.ubuntu.com/community/EncryptedFilesystemOnIntrepid