Osiointityökalut

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tällä sivulla on esiteltynä yleisimpiä Linuxissa käytettyjä osiointityökaluja. Monilla jakeluilla on lisäksi omissa asennus- ja asetusohjelmissaan erilaisia osioiden käsittelyyn tarkoitettuja ohjelmistoja.

Cfdisk[muokkaa]

Cfdisk on yksinkertainen valikkopohjainen osiointityökalu tekstitilassa käytettäväksi. Cfdisk tukee osioiden luomista, poistamista sekä niiden koon maksimointia. Ohjelma on suomennettu.

Fdisk[muokkaa]

Fdisk on tekstipohjaisilla komennoilla toimiva osiointityökalu. Fdiskin avulla on mahdollista luoda ja poistaa osioita sekä asettaa niille erilaisia asetuslippuja. Koodipohja on sama kuin Cfdiskissä. Fdisk-ohjelma pystyy muokkaamaan sekä GPT- että MBR-pohjaisia osiotauluja. Fdisk on suomennettu.

Gdisk[muokkaa]

Gdisk on erityisesti GPT-osiotaulun muokkaukseen tarkoitettu osiointityökalu. Gdisk-ohjelmalla voi myös muuttaa MBR-osiotaulun vastaavaksi GPT-tauluksi. Gdisk:n käyttöliittymään on otettu mallia vanhemman fdisk-ohjelman käyttöliittymästä.

Cgdisk[muokkaa]

Cgdisk on valikkopohjainen versio gdisk-ohjelmasta, joten se soveltuu erityisesti GPT-osiotaulujen muokkaukseen. Cgdisk:n käyttöliittymään on otettu mallia vanhemman cfdisk-ohjelman käyttöliittymästä.

Sgdisk[muokkaa]

Sgdisk on komentorivipohjainen versio gdisk-ohjelmasta. Sgdisk-ohjelmalla ei ole interaktiivista käyttöliittymää; sen sijaan sen toimintaa ohjataan yksinomaan komentorivillä annettujen optioiden avulla. Tästä syystä sgdisk soveltuu erityisesti käytettäväksi skripteistä.

GParted[muokkaa]

GParted eli GNOME Partition Editor on GTK-pohjainen graafinen osiointityökalu. GPartedin perustoiminnallisuus perustuu Partediin, mutta se tukee myös suurta joukkoa valinnaisia ulkoisia apuohjelmia. Jos järjestelmään on vaikkapa asennettu ntfsprogs-paketti, voi GPartedilla esimerkiksi muuttaa NTFS-osioiden kokoa, mikä ei pelkältä Partedilta onnistu. Käyttöliittymältään GParted muistuttaa paljon Windows-maailman Partition Magicia, vaikka onkin ominaisuuksiltaaan tätä selvästi kehittyneempi. GPartedista on saatavilla myös Live-CD-versio.

Parted[muokkaa]

Parted on joko komentorivioptioilla tai interaktiivisesti käytettävä tekstipohjainen osiointityökalu. Parted tukee osioiden luomista, poistamista, siirtämistä, tarkistamista ja koon muuttamista sekä yleisimpien tiedostojärjestelmien luontia ja kopiointia. Tuki erilaisille osiotaulukko- ja asetustyypeille on laaja. Toisin kuin Fdiskissä ja Cfdiskissä, Partedissa muutokset toteutetaan välittömästi eikä vasta erillisellä varmistuksella ohjelman sulkemisen yhteydessä. Toisaalta Partedissa on myös erillinen pelastuskomento vahingossa poistetuille osioille.

QTParted[muokkaa]

QTParted on Qt-kirjastoa käyttäen laadittu Parted-pohjainen graafinen osiointityökalu. Käyttölittymä ja toiminnot ovat pitkälti samat kuin GPartedissa. QTPartedin kehitys on ollut keskeytyksissä vuodesta 2005 lähtien, vaikka pieniä merkkejä sen uudelleenaloittamisesta esiintyykin. Ohjelmassa esiintyy myös ajoittain pieniä toiminnallisuusongelmia, tietyt toiminnot saattavat olla ajoittain aiheettomasti pois saatavilta.

Sfdisk[muokkaa]

Sfdisk on komentorivioptioihin perustuva osiointityökalu. Se tukee osioiden luomista, tarkistusta ja poistamista. Sfdiskin sijaan varsinaiseen osiointiin kannattaa yleensä käyttää muita osiointityökaluja kuten partedia tai fdiskiä, mutta asennusskripteissä, joissakin ongelmatilanteissa yms. sfdisk sopii osiointiinkin.

Katso myös[muokkaa]