xargs

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

xargs-komentorivityökalu mahdollistaa STDIN:in kautta sille syötettävän tekstin antamisen riveittäin tai sanoittain toiselle ohjelmalle argumentiksi. Esimerkiksi komento

$ find -name 'kjk*' | xargs rm

poistaisi kaikki ls:n listaamat kjk-alkuiset tiedostot. Pelkkä

$ find -name 'kjk*' | rm

ei toimi, sillä tässä koko find-komennon tuloste putkitetaan rm:lle yhtenä klönttinä, mitä rm ei ymmärrä.

Syötettävillä riveillä on usein välilyöntejä ja muita erikoismerkkejä, joita vastaanottava ohjelma ei useinkaan ymmärrä sinällään. Vastaanottava ohjelma saattaa myös haluta syötteen joksikin muuksi kuin viimeiseksi argumentikseen. Tällöin on yhtenä ratkaisuna käyttää seuraavan komennon kaltaista syntaksia:

$ tac valilyonnit.txt | xargs -I'{}' dd if=/dev/urandom of='{}' bs=1024 count=2048

Tässä luodaan takaperin riveittäin tulostetun tiedoston valilyonnit.txt jokaisesta rivistä samanniminen tiedosto, joka sisältää 2 Mt satunnaista dataa. Apuna käytetään valitsinta -I, jolle annetaan argumenttina se merkki tai merkkijono, jota käytetään merkitsemään vastaanottavan ohjelman argumentin paikkaa. {}:tä käytetään sangen usein tähän tehtävään, mutta halutetessaan voi käyttää vaikkapa å:ta. Nämä merkit kannattaa laittaa yksinkertaisiin lainausmerkkeihin ('), mikäli ne ovat komentotulkin käyttämiä erikoismerkkejä.

Välilyöntien ja erikoismerkkien ongelmaa voi yrittää ratkaista myös valitsimella -0, joka määrittää syötettävien merkkijonojen rajaksi nollamerkin normaalien välilyönnin tai rivinvaihdon sijaan. Tälle sopivaa tulostetta tuottaa ainakin find valitsimella -print0. Esimerkiksi

$ find -lname '*s*' -print0 | xargs -0 file

näyttäisi nykyisen hakemiston ja sen alihakemistojen sisältämien symbolisten linkkien joiden nimessä on s-kirjain, kohdetiedostot.

Valitsimella -d voidaan määritellä syötettävien merkkijonojen rajaksi vapaavalinteinen yhden tavun mittainen merkki (esimerkiksi Unicode-ä ei siis käy). Valitsimella -a voidaan suoraan valita xargsin syötteeksi annettava tiedosto. Esimerkiksi komento

$ xargs -d w -a t.txt touch

loisi touchin avulla tiedostot b.txt n.txt ja m.txt, kun tiedoston t.txt sisältönä on

b.txtwn.txtwm.txtw

Katso myös[muokkaa]