vmstat

Linux.fista


vmstat
Käyttöliittymä teksti

Vmstat on komentoriviohjelma, joka kerää ja näyttää yhteenvetotietoja prosesseista, muistista, sivutuksesta, suorittimen käytöstä.

Vmstat tiedot näkee yksinkertaisesti komentorivikomennolla

vmstat

Jonka tuloste voi olla seuraavanlainen:

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
0 0   0 4123544 189920 1588124  0  0  103  32 1222 2306 8 4 85 4 0

vmstat-komennon syntaksi on melko yksinkertainen:

$ vmstat [options][delay [count]]