Muutokset

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Apt

6 350 merkkiä poistettu, 13. tammikuuta 2014 kello 18.35
Ak: Ohjaus sivulle APT
#OHJAUS [[Kuva:Aptitude.png|right|200px|thumb|[[Aptitude]] on eräs apt:n käyttöliittymistä.]] Apt eli Advanced Package Tool on [[Debian GNU/Linux|Debian-projektin]] kehittämä työkalu Linux-käyttöjärjestelmän [[paketinhallintajärjestelmä|pakettienhallinnan]] helpottamiseen. Se huolehtii mm. asennettavien pakettien riippuvuussuhteista ja niiden päivittämisestä. Apt-nimitystä käytetään sekä paketinhallintakirjastosta (jota voi käyttää monen käyttöliittymän kautta) että sitä käyttävästä komentorivityökalusta. Vaikka apt onkin ensisijaisesti [[dpkg]]-paketinhallintaa käyttävien Debianin ja eri Debian-johdannaisten (mm. [[Knoppix]], [[Linspire]], [[MEPIS]], [[Ubuntu]]) paketinhallintatyökalu, on siitä [http://apt-rpm.org/ APT-RPM]-projektin toimesta kehitetty myös [[rpm]]-paketinhallintaa käyttävillä jakeluilla (mm. [[Fedora]]) toimiva versio. Yleensä on kuitenkin suositeltavaa käyttää kunkin järjestelmän omaa virallista paketinhallintatyökalua, joka esimerkiksi Fedoran tapauksessa on [[yum]].  == Asetukset ==Apt:n asetustiedostot ovat yleensä hakemistossa <tt>/etc/apt</tt>. Eniten käyttäjän huomiota vaatii tiedosto <tt>/etc/apt/sources.list</tt>, jossa listataan käytettävät pakettilähteet. Monissa jakeluissa on mahdollista käyttää [[epäviralliset pakettilähteet|epävirallisia pakettilähteitä]] joidenkin ohjelmien asentamiseen, ja tällöin uudet pakettilähteet lisätään tähän tiedostoon.  Lisäksi esimerkiksi [[Debian]]in voi päivittää uuteen versioon muuttamalla tiedostosta kaikki pakettilähteet viittaamaan uuteen jakeluversioon ja ajamalla päivityskomento. Jos käyttää epävirallisia pakettilähteitä tai joitakin paketteja ''testing''istä kannattaa tutustua myös tiedostoon <tt>/etc/apt/preferences</tt>, jossa voi määritellä mm. mitä paketteja asennetaan mistäkin jakelun versiosta. Tiedosto kuvataan [[man]]-sivulla apt_preferences(5). == Peruskäyttö ===== apt-get ===Ohjelma asennetaan komennolla apt-get install ohjelma Tarvittaessa voidaan asentaa tietty versio ohjelmasta tai valita käytettävä pakettilähde apt-get -t experimental install ohjelma=1.0Asentaisi paketin "ohjelma" version 1.0 pakettilähteestä "experimental". Pakettilista (eli tieto pakettilähteiden sisällöstä) päivitetään komennolla apt-get update Järjestelmään asennetut paketit päivitetään komennolla apt-get upgradeTämä ei kuitenkaan suorita pävitysoperaatiota, jos se vaatisi joidenkin pakettien poistamista tai uusien asentamista. Täydellinen järjestelmän päivitys tehdäänkin komennolla apt-get dist-upgradeNykyään järjestelmän päivitys versiosta toiseen suositellaan tehtäväksi ohjelmalla [[aptitude]], joka osaa ratkaista päivityksissä syntyviä ristiriitoja paremmin kuin apt-get. Ennen järjestelmän päivitystä uuteen versioon kannattaa lukea päivitysohjeet: päivitys vaatii usein erikoisjärjestelyjä, kuten tiettyjen pakettien päivittämisen ennen muita. Paketti voidaan poistaa kahdella eri tavalla; ensimmäinen tapa ei poista ohjelman asetustiedostoja: apt-get remove ohjelmaSen sijaan ohjelma asetustiedostoineen poistetaan komennolla apt-get --purge remove pakettiHuomaa, että kumpikaan edellä mainituista tavoista ei poista ohjelman mukana asentuneita riippuvuuksia! Apt osaa hakea myös pakettien lähdekoodit pakettivarastosta komennolla apt-get source pakettiMuista poiketen tämä toimenpide ei vaadi pääkäyttäjän oikeuksia Lähdekoodin voi samalla kääntää deb-paketiksi, jota ennen myös kääntämiseen tarvittavat paketit pitää asentaa, ja tuloksena syntyneen paketin voi asentaa normaaliin tapaan <tt>dpkg</tt>:lla apt-get build-dep paketti apt-get --compile source paketti dpkg -i paketti_versio.deb === apt-key ===Pakettivarastojen turvallisuus (eli se, että varmasti käytät sitä varastoa, jota luulet käyttäväsi) varmistetaan digitaalisilla allekirjoituksilla. Tätä varten sinulla tulee olla "avaimet", joita käytetään pakettivarastojen tunnistamisessa. Kun lisäät ylimääräisiä varastoja, pitää sinun ladata verkosta vastaavat avaimet. Jos sinulla on jo valmiiksi "tiedosto.gpg" voit lisätä sen näin sudo apt-key add tiedosto.gpgMutta yleensä avain haeraan suoraan verkosta jolloin käytetään seuraavaa komentoa: HUOM! Rivin lopussa oleva viiva mukaan! wget -q http://osoite.tunnus/tiedosto.gpg -O- | sudo apt-key add - === apt-cache ===<tt>apt-cache</tt> ei vaadi pääkäyttäjän oikeuksia. Paketteja voi etsiä komennolla apt-cache search hakusanaJoka etsii pakettien nimistä ja kuvauksista hakusanaa hakusana. Hakusana voi olla myös [[säännöllinen lauseke]] (''regular expression''). Käytettäessä valitsinta <tt>--names-only</tt>, apt etsii vai pakettien nimistä. Tietystä paketista nähdään tarkat tiedot (mm. riippuvuudet ja pitkä kuvaus) komennolla apt-cache show paketti Tietyn paketin versiot, sekä asennettu että pakettivarastoissa olevat: apt-cache policy paketti === apt-file ===<tt>apt-file</tt> on työkalu tiedostojen etsimiseksi paketeista. Se ei aina ole oletuksena asennettuna apt:tä käyttäviin [[jakelu]]paketteihin. Jos se ei ole asennettuna, se löytyy yleensä <tt>apt-file</tt>-nimisestä paketista: apt-get install apt-file <tt>apt-file</tt> etsii tietoja tietokannasta, joten heti asennuksen jälkeen ja välillä muulloinkin on tietokanta päivitettävä komennolla apt-file updateYksittäistä tiedostoa voi etsiä komennolla apt-file search tiedostoJa tietyn paketin tiedostot saa listattua komennolla apt-file list paketti == Käyttöliittymiä ==<tt>apt-get</tt> -komennon sijaan voit myös käyttää <tt>[[aptitude]]a</tt>, jota voi käyttää täsmälleen samalla tavalla (<tt>aptitude update</tt>, <tt>aptitude install</tt>, jne.). Aptitude ratkoo pakettien riippuvuussuhteita hiukan eri tavalla kuin <tt>apt-get</tt> (se asentaa myös suositellut paketit), ja siitä löytyy myös [[Ncurses|ncursesilla]] toteutettu käyttöliittymä, joka tulee esille kun aptitude käynnistää ilman komentoparametriä (kuten install). Muita apt:n käyttöä helpottavia työkaluja ovat [[Adept]], <tt>[[dselect]]</tt>, Kynaptic ja [[Synaptic]]. == Katso myös ==*[[Dpkg]]*[[Aptitude]]*[[Synaptic]]*[[Adept]]  [[Luokka:Paketinhallinta]][[Luokka:Komentorivin erikoisohjelmat]]

Navigointivalikko