Samban käyttöönotto

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Artikkeli soveltuu vain tietylle jakelulle vaikka sen tulisi käsitellä aihetta neutraalisti. Sitä tulisi muuttaa siirtämällä jakeluriippuvaiset yksityiskohdat Jakelukohtaista kappaleen alle - tai koko sivu kyseisen jakelun alasivuksi.

Asennetaan ensin samba jakelun asennuskomennolla, esimerkiksi

yum install samba-client samba
apt-get install samba-client samba

lisää tiedostoon /etc/sysconfig/iptables (ensimmäinen versio jos käytössä on RH-Firewall ja Redhat-tyyppinen asetustiedosto) tai tee vastaavat säädöt käyttämälläsi palomuurilla:

-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 139 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 139 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --STATE new -m tcp -p tcp --dport 139 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --STATE new -m udp -p udp --dport 139 -j ACCEPT

(Taitaa nuo olla väärin, samba käyttää 137/udp, 138/udp, 138/tcp, 139/tcp ja 445/tcp)


Ja sitten aja:

service iptables restart
service smb start
chkconfig –level 2345 smb on
/etc/mikälie/tiedosto_jossa_iptables-käskyt
/etc/init.d/samba start
ln -s /etc/init.d/samba /etc/rc[2345].d/S35samba

Palvelun päälläolon voit testata nmblookupilla:

nmblookup -A palv.kon.ip.nro

Ja sitten voit listata jaot komennolla:

smbclient -L palv.kon.ip.nro -U %

Voit luoda uuden käyttäjän sambaan kommenolla smbpasswd (root-oikeuksilla):

smbpasswd -a oppilas

Kotihakemistot ovat yleensä oletuksena sambassa jaettuna ([homes]-osio asetustiedostossa /etc/samba/smb.conf tms.). Ota yhteys palvelimeen smbclientillä:

smbclient //palv.kon.ip.nro/oppilas -U oppilas
Password:
Domain=[SERVER1] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.14a-2]
smb: \> help
?       altname    archive    blocksize   cancel
case_sensitive cd       chmod     chown     del
dir      du       exit      get      getfacl
hardlink    help      history    lcd      link
lowercase   ls       mask      md       mget
mkdir     more      mput      newer     open
print     printmode   prompt     put      pwd
q       queue     quit      rd       recurse
reget     rename     reput     rm       rmdir
setmode    stat      symlink    tar      tarmode
translate   vuid      logon     listconnect  showconnect
!
smb: \> q

Konquerorin avulla yhteys onnistuu helposti antamalla osoiteriville:

\\palv.kon.ip.nro\oppilas

ja antamalla avautuvaan ikkunaan oppilas ja salasana

Voit myös antaa osoitteen muodossa:

smb://oppilas@palv.kon.ip.nro/oppilas

Windows: Hiiren oikealla resurssienhallinnassa My network places päältä ja valitse Map network drive. Anna osoite muodossa \\ip-numero\jako muuta linkillä connect using different user name oikeat tunnukset ja hoplaa, Linukka päästää wintoosan kyseisen käyttäjän jaettuun kotihakemistoon.