Puppy Linux 4.2:n asentaminen USB-muistille

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tässä artikkelissa neuvotaan Puppy Linux 4.2:n asentamista USB-muistille.

Valmistelut[muokkaa]

Käynnistä Puppy Linux 4.2 CD-levyltä.

Kytke USB-muisti tietokoneeseen.

Gpartedin käynnistäminen
GParted käynnistetään System-alavalikon sisältä.

USB-muistin osioiminen[muokkaa]

Käynnistä osiointisovellus: napsauta hiirellä näytön oikeassa alalaidassa olevaa valikkopainiketta, jossa lukee "menu". Näyttöön ilmestyy valikko, jonka toinen kohta ylhäältä on "System". Vie hiiren osoitin kohdan "System" päälle, niin oikealle puolelle aukeaa uusi valikko. Napsauta sen keskivaiheilla olevaa kohtaa "GParted partition manager".

Osioitavan laitteen valitseminen
USB-muisti näkyy osioitavien laitteiden listassa.

Valitse USB-muisti osioitavaksi. Sen kohdalla lukee esim. "sdb USB drive" (tai sda tai sd + joku muu kirjain). Älä valitse kohtaa, jossa lukee "internal drive", se on koneen oma kiintolevy. Napsauta "OKAY".

Muokattavan osion valitseminen
Tässä USB-muistissa on ennestään yksi FAT16-tiedostojärjestelmän sisältävä osio.

GPartedin ikkunan yläosassa on vaakasuora palkki, jossa näkyvät USB-muistin nykyiset osiot. Useimmissa muisteissa on myytäessä vain yksi osio, joka täyttää koko muistin ja sisältää joko FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmän. Osioita voi toki olla enemmänkin, jos muistia on ostamisen jälkeen osioitu.

Esimerkkikuvassamme USB-muisti näkyy koneessa laitteena /dev/sde, ja sen ainoa osio on /dev/sde1.

Napsauta osiota, jolloin sen kehys muuttuu katkoviivaksi. Napsauta sitten "Delete" (poista) -painiketta. Jos osioita on useampia, toista sama jokaisen kohdalla.

Osiot poistettu
Kaikki USB-muistin osiot on valittu poistettaviksi.

Nyt osiotaulun pitäisi olla tyhjä, eli vaakasuorassa palkissa näkyy ainoastaan yksi harmaa alue ja siinä merkintä "unallocated" (varaamaton).

GParted ei muuta laitteen osioita välittömästi, vaan kerää valitut muutokset työlistaksi. Esimerkissämme näkyy toistaiseksi vain osion /dev/sde1 poisto ("Delete /dev/sde1"). Ikkunan alalaidassa oleva teksti "1 operation pending" ilmoittaa, että työlistassa on yksi suorittamaton toiminto.

Osioitavan vapaan tilan valitseminen
USB-muistin vapaa tila on valittu uuden osion luomiseksi.

Napsauta osioimatonta ("unallocated") aluetta. Sen kehys muuttuu katkoviivaksi. Napsauta sitten "New" (uusi) -painiketta.

Uuden osion määritteleminen
Uuden osion kooksi on tässä säädetty 120 megatavua.

Seuraavaksi määritellään luotavan uuden osion ominaisuudet. Puppy Linuxin asentamista varten ominaisuudet ovat valmiiksi sopivat. Ainoastaan osion kokoa on tarpeen pienentää, jos haluat jakaa USB-muistin useaan osioon esim. työtiedostojen tallentamiseksi eri osiolle tai useamman käyttöjärjestelmän asentamiseksi.

Osiota voi pienentää vetämällä vaakasuoran palkin oikeassa laidassa olevaa mustaa kolmiota vasemmalle. Haluamansa koon voi myös kirjoittaa "New Size (MiB)" -kohtaan tai säätää sitä napsauttamalla kokoa osoittavan luvun oikealla puolella olevia pystynuolia.

Kun osion ominaisuudet on säädetty oikein, napsauta "Add"-painiketta.

Osiot määritelty
USB-muistille ollaan luomassa kaksi osiota.

Jos et käyttänyt kaikkea tilaa yhdelle osiolle, voit luoda lisää osioita napsauttamalla "unallocated"-aluetta ja "New"-painiketta kunnes kaikki tila on käytetty. Esimerkkikuvassamme laitteelle on luotu kaksi osiota, ja työlistassa näkyy nyt vanhan osion poiston lisäksi kaksi uuden osion luomista.

Voit vielä tässä vaiheessa peruuttaa osioimisen vaihe kerrallaan napsauttamalla "Undo"-painiketta. Alkutilaan pääsee "Edit"-valikon kohdan "Clear All Operations" avulla. Voit myös sulkea GPartedin, jolloin USB-muistiin ei tehdä mitään muutoksia.

Jos olet varma, että haluat suorittaa osioinnin, napsauta "Apply" (suorita) -painiketta.

Osioinnin vahvistaminen
GParted pyytää vahvistusta osioinnin suorittamiselle.

Ennen toimeen ryhtymistään GParted pyytää vielä kerran vahvistustasi. Muista, että osioinnin suorittamisen jälkeen USB-muistilla ennestään olevien tietojen palauttaminen on hyvin hankalaa. Jos haluat suorittaa osioinnin, napsauta "Apply" (suorita) -painiketta.

Osiointi käynnissä
GParted suorittamassa osiointia.

Suorittaessaan osiointia GParted näyttää edistymisensä erillisessä ikkunassa.

Osiointi valmis
Osiointi on valmis.

Kun osiointi on suoritettu, oranssiin palkkiin tulee teksti "All operations successfully completed" (kaikki toiminnot suoritettu onnistuneesti). Voit vielä halutessasi tarkistaa mitä GParted teki napsauttamalla "Details" (tiedot) -kolmiota. Osioinnin suorittaminen kuitataan "Close" (sulje) -painikkeella.

Uudet osiot
GParted näyttää uudet osiot.

GParted lukee USB-muistin osiot uudelleen ja näyttää uuden tilanteen.

Osioparametrien avaaminen
Tässä ollaan käynnistämässä ensimmäisen osion parametrien muokkausta.

Nyt ensimmäinen osio on vielä merkittävä käynnistyskelpoiseksi ("bootable"), jotta Puppy Linux voidaan asentaa sille. Napsauta ensimmäistä osiota hiiren *oikeanpuoleisella* painikkeella ja valitse kohta "Manage Flags" (muokkaa parametreja).

Käynnistyskelpoisuus
Osio on nyt merkitty käynnistyskelpoiseksi.

Rastita kohta "boot" ja napsauta "Close" (sulje) -painiketta. Nyt osio on käynnistyskelpoinen ja voit sulkea GPartedin napsauttamalla pääikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa rastia.

Puppy Linuxin asentaminen[muokkaa]

Asennuksen käynnistäminen
Asennusohjelma käynnistetään ohjelmavalikosta.

Nyt voidaan ryhtyä asentamaan Puppy Linuxia juuri osioidulle USB-muistille.

Asentaminen suoritetaan "Puppy universal installer" -asennusohjelman avulla. Se käynnistetään "menu"-painiketta ja "Setup" (asennus) -valikon sisällä olevaa oikeaa kohtaa napsauttamalla.

Laitetyypin valinta asennusta varten
Universal Installer kysyy, minkälaiselle laitteelle Puppy Linux asennetaan.

Seuraavaksi Universal Installer haluaa tietää, millaiselle laitteelle Puppy Linux asennetaan. Listassa on valmiiksi valittuna USB-muisti ("USB Flash drive"), ja se voidaan hyväksyä napsauttamalla "OK"-painiketta.

Laitteen valinta asennusta varten
Universal Installer kysyy, mille USB-muistille Puppy Linux asennetaan.

Seuraavaksi Universal Installer näyttää koneeseen kytketyt USB-muistit ja pyytää valitsemaan, mihin niistä Puppy Linux asennetaan. Esimerkkikuvassamme koneeseen liitetyssä muistikortinlukijassa on neljä liitäntää, joista sde:hen on liitetty aiemmin osioitu muistikortti.

Varmista, että olet asentamassa oikealle USB-muistille. Valinta hyväksytään napsauttamalla "OK"-painiketta.

Osion valinta asennusta varten
Universal Installer kysyy, mille osiolle Puppy Linux asennetaan.

Nyt Universal Installer näyttää valitulta USB-muistilta löytämänsä osiot ja pyytää valitsemaan, mille osiolle Puppy Linux asennetaan.

Napsauta "Install Puppy to sde1:" -tekstin vieressä olevaa koirapainiketta. Eri koneissa USB-muistin laitetunnus vaihtelee, esimerkissämme se on sde ja sen ensimmäinen osio sde1, mutta se saattaa olla myös esim. sda tai sdb. Tärkeintä on, että valitset saman laitteen, jonka olet aiemmin osioinut.

Ikkunassa mainitut "ComboFormat", "Filesystem in partition" ja "Superfloppy" eivät koske nyt tehtävää asennusta, ja voit jättää ne huomiotta.

Saako asennuksen aloittaa?
Universal Installer kysyy, saako asennuksen aloittaa.

Nyt Universal Installer näyttää ikkunan, jossa se kertoo mille laitteelle Puppy Linux ollaan asentamassa ja pyytää lupaa jatkaa asennusta. Napsauta "OK"-painiketta.

Asennustiedostojen sijainti
Universal Installer kysyy, mistä Puppy Linux asennetaan.

Seuraavaksi Universal Installerille täytyy kertoa, että haluamme asentaa CD-levyllä olevan Puppy Linuxin USB-muistille. Napsauta "CD"-painiketta.

CD-levyn syöttäminen
Universal Installer pyytää CD-levyä.

Tässä vaiheessa Universal Installer varmistaa vielä, että Puppy Linux -CD on tietokoneen CD-asemassa. Jos olet ottanut sen ulos Puppy Linuxin käynnistämisen jälkeen, syötä se nyt takaisin koneeseen. Kun levy on koneessa, napsauta "OK"-painiketta.

Käynnistyslataajan valinta
Universal Installer kysyy, mikä käynnistyslatain USB-muistille asennetaan.

Puppy Linuxin käynnistämiseen voi käyttää useita eri käynnistyslataimia. Eri USB-muistit ja tietokoneet saattavat vaatia eri käynnistyslataimen, jotta Puppy lähtee käynnistymään. Meidän testissämme ainoa toimiva lataaja oli listassa alimmaisena oleva spb2_mbr.bin.

Saatat joutua kelaamaan listaa hieman alaspäin spb2_mbr.bin-käynnistyslataimen valitsemiseksi. Kun olet valinnut lataimen, napsauta "OK"-painiketta.

Viimeinen tarkistus
Universal Installer pyytää viimeistä vahvistusta asennuksen käynnistämiseksi.

Nyt Universal Installer näyttää vielä kerran mitä aikoo tehdä ja pyytää vahvistusta. Paina Enter-näppäintä, jos haluat käynnistää asennuksen. Voit keskeyttää painamalla Ctrl-C tai sulkemalla ikkunan.

Poistetaanko vanhat tiedostot
Universal Installer kysyy, poistetaanko vanhat tiedostot.

Jos olisimme päivittämässä USB-muistilla olevaa vanhaa Puppy Linuxia uuteen versioon ja haluaisimme säilyttää sinne tallentamiamme tiedostoja, asennusohjelma ei saisi poistaa niitä. Siksi Universal Installer kysyy tässä vaiheessa, haluatko pyyhkiä kaikki vanhat tiedostot vai säilyttää ne.

Koska tässä esimerkissä USB-muisti on valmiiksi tyhjä, vastauksella ei ole väliä. Pelkkä Enter säilyttäisi vanhat tiedostot, ja mikä tahansa kirjain tai numero ja sen jälkeen Enter (esim. K ja Enter) pyyhkivät kaikki vanhat tiedostot.

Paina siis tässä vaikkapa Enter.

Käynnistetäänkö muistiin
Universal Installer kysyy, luetaanko asennettu Puppy aina muistiin.

Yksi Puppy Linuxin erikoisuuksista on mahdollisuus lukea koko Linux-asennus koneen käyttömuistiin, kun Linux käynnistetään. Tämä tekee Puppystä erittäin nopean ja mahdollistaa CD-levyn poistamisen CD:ltä käynnistämisen jälkeen.

Asennuksen lukeminen muistiin vaatii luonnollisesti riittävästi keskusmuistia. Jos sitä on vähintään 256 megatavua, tämä ominaisuus kannattaa ottaa käyttöön vastaamalla Universal Installerin esittämään kysymykseen jollakin kirjaimella ja Enterillä (esimerkiksi K ja Enter). Jos tarvitset kaiken muistin ohjelmien käyttöön, paina ainoastaan Enter.

Asennus on valmis
Universal Installer on saanut asennuksen valmiiksi.

Nyt asennus käynnistyy. Kun se on valmis, Universal Installer pyytää painamaan Enter-näppäintä.

Virheilmoitus "cp: cannot stat `/mnt/sr0/zdrv_*.sfs': No such file or directory" ei haittaa sillä siinä on kysymys yrityksestä etsiä CD-levyltä ylimääräisiä ajureita, joita Puppy Linux 4.2 -CD:llä ei ole.

Kun painat Enter, Universal Installer avaa CD-aseman ja sulkeutuu. Voit nyt käynnistää koneen uudelleen USB-muistilta. Saatat joutua avaamaan BIOSin käynnistysvalikon sopivalla näppäimellä heti koneen käynnistyttyä, jotta voit pakottaa järjestelmän käynnistymään USB-muistilta kiintolevyn sijaan. Joissakin koneissa voi joutua muuttamaan BIOS-asetuksia.

Katso myös[muokkaa]