Portage

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Portage on Gentoon käyttämä paketinhallintajärjestelmä, jota käytetään yleensä emerge-nimisellä ohjelmalla. Portagen pakettipuuta pidetään yleisesti yhtenä laajimmista ja sen ohjelmat ovat yleensä erittäin tuoreita.

Portage jakaa paketit kahden kattokäsitteen alle, jotka ovat world ja system. System sisältää joukon järjestelmän toiminnalle välttämättömiä paketteja. World sisältää kaikki käyttäjän portagella asentamat paketit (mutta ei niiden mukana riippuvuussyistä tulleita paketteja).

Portage toimii käyttämällä tiedostoja, joiden pääte on .ebuild. Jokainen ebuild on eräänlainen scripti, tai kokoelma toimenpiteitä, joista portage suorittaa tarvittavat asennuksen eri vaiheissa.

Portagea käytetään emerge-nimisellä komentorivityökalulla. Sille on myös olemassa joitain graafisia käyttöliittymiä jotka eivät ole saaneet suurta suosiota.

Pakettien jäsentely[muokkaa]

Portagessa paketit jakautuvat kategorioihin, kuten sys-devel, net-misc ja app-emulation. Vuoden 2005 toukokuun alussa kategorioita oli yhteensä 134. Jokaisen kategorian sisällä on joukko paketteja, kuten sys-devel/libtool, sys-devel/binutils ja sys-devel/gettext. Jokaisesta paketista löytyy yksi tai useampi versio. Jos samasta lähdekoodista, eli paketin valmistajan versiosta on tehty useampi ebuild, ne erotetaan toisistaan päätteillä -r1, -r2 jne.

Emergen käyttö[muokkaa]

Paketti asennetaan komennolla

emerge paketin_nimi

Pakettilähteistä voidaan etsiä pakettia komennolla

emerge --search hakusana

Ennen ohjelman asentamista kannattaa katsoa mitä kaikkea sen mukana asentuu. Tämä tapahtuu komennolla

emerge -p ohjelma

Jos halutaan myös nähdä pakettien USE-asetukset, käytetään komentoa

emerge -pv ohjelma

Paketti päivitetään komennolla emerge -u ohjelma

Kaikki koneelle asennetut ohjelmat voi päivittää kerralla päivittämällä paketin world:

emerge -u world

Vivut -p ja -v toimivat myös päivityksen yhteydessä ja niitä kannattaa käyttää. Valitsimen -p tilalla toimii myös -a valitsin, joka näyttää mitä emerge on tekemässä(niin kuin -p valitsimella), mutta kysyy että halutaanko ehdotetut muutokset tehdä.


Portagen pakettilista päivitetään komennolla

emerge --sync 

Tämä komento lataa tiedot palvelimella olevista paketeista. Tämä kannattaa tehdä vähintään muutaman päivän välein, jotta ei turhaan asenna vanhoja versioita paketeista.

Tietokannan voit myös päivittää http-yhteyden yli komennolla

emerge-websync

Tälle komennolla on tarvetta vain, jos Internet-yhteydelle on asetettu erityisen tiukat rajoitukset.

Joukko hyviä komentoja[muokkaa]

  • emerge world -pv listaa kaikki päivitykset jotka emerge world tekisi, ja näyttää samalla paketin 1. järjestelmässä jo olevan version, 2. uusimman saatavilla olevan version ja 3. paketteja koskevien USE-muuttujien arvot. Itse emerge world merkitsee suunnilleen samaa kuin "päivitä kaikki."
  • emerge -av ohjelma asentaa ohjelman "ohjelma" kysyen kuitenkin käyttäjältä ensin varmistuksen. Näyttää myös ohjelman USE-asetukset.
  • emerge --unmerge ohjelma poistaa ohjelman.
  • gentoolkitin revdep-rebuild tarkistaa onko järjestelmässä rikkinäisiä dynaamisia kirjastolinkityksiä ja korjaa ne tarvittaessa uudelleenkääntäen kirjastoa käyttäneen ohjelman ebuildin. Tämä komento kannattaa suorittaa, jos järjestelmä tai ohjelma ei toimi päivityksen jälkeen niin kuin pitäisi.
  • eix ohjelma näyttää ohjelman tiedot paljon nopeammin kuin emergen haku. eix löytyy Portagesta nimellä app-portage/eix.
  • Portagen voi päivittää emerge --sync:n sijasta myös eix-sync:llä, joka synkronoi portagen, päivittää eixin tietokannan ja näyttää päivittyneet paketit synkronoinnin jälkeen. Ilman portagen päivittämistä eixin tietokanta päivitetään komennolla update-eix.

Katso myös[muokkaa]