lgogdownloader

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


lgogdownloader
Käyttöliittymä QT
Lisenssi WTFPL
Kotisivu sites.google.com/site/gogdownloader/
Lähdekoodi github.com/Sude-/lgogdownloader

lgogdownloader on epävirallinen latausohjelmisto GOG.comin Linux käyttäjille. Ja se käyttää samaa sovellusliittymää, kuin virallinen Windowsille tarkoitettu GOGDownloader-ohjelmisto. Tällä sovelluksella voi käyttäjä helposti katsoa mitä GOG-pelikirjastosta löytyy, ja vaivattomasti terminaalista käsin luoda omat varmuuskopiot koko pelikirjastosta, tai vaikkapa vain ladata yksittäisen pelin.

Asennus[muokkaa]

lgogdownloader löytyy useimpien jakeluiden paketinhallinnasta nimellä lgogdownloader. Lisätietoja ohjelmien asentamisesta löytyy artikkelista Ohjelmien asentaminen.

Arch Linux[muokkaa]

Lgogdownloader voidaan asentaa AUR-pakettivarastosta.

$ yay -S lgogdownloader

Mikäli AUR-työkaluja ei ole käytössä, voidaan lgogdownloader asentaa käsin seuraavasti.

Komennot, jotka alkavat $-merkillä suoritetaan tavallisena käyttäjänä ja komennot, jotka alkavat #-merkillä suoritetaan pääkäyttäjänä. Katso myös su, sudo ja doas.
$ wget https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/lgogdownloader.tar.gz -O - | tar xfz -
$ cd lgogdownloader 
Huomautus: Tarkista mahdolliset riippuvuudet lgogdownloader-hakemistossa sijaitsevasta PKGBUILD-tiedostosta ja asenna ne, huomaa, että osa riippuvuuksista voi löytyä virallisista pakettivarastoista kuin myös AUR:sta. Listauksen paketit voivat myös vaatia siistimistä.
$ grep depends PKGBUILD | sed -e "s~^[a-z]\+~~g" | tr '\n' ' ' | sed -e "s~[\(\'\)=]~~g" -e 's~:\ [a-z \/]\+~~g' | sed 's~$~\n~' | xargs -I% printf "%\n"
$ cd lgogdownloader && makepkg -si


Ohjeet[muokkaa]

Napsauta Laajenna nähdäksesi lgogdownloaderin kaikki valitsimet

v  k  m
 lgogdownloader --help
$ lgogdownloader --help
LGOGDownloader 3.7
Options:

 -h [ --help ]             Print help message
 --version               Print version information
 --login                Login
 --list                List games
 --list-details            List games with detailed info
 --download              Download
 --repair               Repair downloaded files
                    Use --repair --download to redownload 
                    files when filesizes don't match 
                    (possibly different version). 
                    Redownload will rename the old file 
                    (appends .old to filename)
 --game arg              Set regular expression filter
                    for download/list/repair (Perl syntax)
 --create-xml [=arg(=automatic)]    Create GOG XML for file
                    "automatic" to enable automatic XML 
                    creation
 --notifications            Check notifications
 --updated               List/download only games with update 
                    flag set
 --clear-update-flags         Clear update notification flags
 --check-orphans arg          Check for orphaned files (files found 
                    on local filesystem that are not found 
                    on GOG servers). Sets regular 
                    expression filter (Perl syntax) for 
                    files to check. If no argument is given
                    then the regex defaults to 
                    '.*\.(zip|exe|bin|dmg|old|deb|tar\.gz|p
                    kg|sh)$'
 --status               Show status of files
                    
                    Output format:
                    statuscode gamename filename filesize 
                    filehash
                    
                    Status codes:
                    OK - File is OK
                    ND - File is not downloaded
                    MD5 - MD5 mismatch, different version
                    FS - File size mismatch, incomplete 
                    download
 --save-config             Create config file with current 
                    settings
 --reset-config            Reset config settings to default
 --report [=arg(=lgogdownloader-report.log)]
                    Save report of downloaded/repaired 
                    files to specified file
                    Default filename: lgogdownloader-report
                    .log
 --update-cache            Update game details cache
 --no-platform-detection        Don't try to detect supported platforms
                    from game shelf.
                    Skips the initial fast platform 
                    detection and detects the supported 
                    platforms from game details which is 
                    slower but more accurate.
                    Useful in case platform identifier is 
                    missing for some games in the game 
                    shelf.
                    Using --platform with --list doesn't 
                    work with this option.
 --download-file arg          Download files using fileid
                    
                    Format:
                    "gamename/fileid"
                    or: "gogdownloader://gamename/fileid"
                    
                    Multiple files:
                    "gamename1/fileid1,gamename2/fileid2"
                    or: "gogdownloader://gamename1/fileid1,
                    gamename2/fileid2"
                    
                    This option ignores all subdir options.
                    The files are downloaded to directory 
                    specified with --directory option.
 -o [ --output-file ] arg       Set filename of file downloaded with 
                    --download-file.
 --wishlist              Show wishlist
 --cacert arg             Path to CA certificate bundle in PEM 
                    format
 --respect-umask            Do not adjust permissions of sensitive 
                    files
 --user-agent arg (=LGOGDownloader/3.7 (Linux x86_64))
                    Set user agent

 --directory arg (=.)         Set download directory
 --limit-rate arg (=0)         Limit download rate to value in kB
                    0 = unlimited
 --xml-directory arg          Set directory for GOG XML files
 --chunk-size arg (=10)        Chunk size (in MB) when creating XML
 --platform arg (=w+l)         Select which installers are downloaded
                    Windows = w|win|windows
                    Mac = m|mac|osx
                    Linux = l|lin|linux
                    All = all
                    
                    Set priority by separating values with 
                    ","
                    Combine values by separating with "+"
                    Example: Linux if available otherwise 
                    Windows and Mac: l,w+m
 --language arg (=en)         Select which language installers are 
                    downloaded
                    English = en|eng|english|en[_-]US
                    German = de|deu|ger|german|de[_-]DE
                    French = fr|fra|fre|french|fr[_-]FR
                    Polish = pl|pol|polish|pl[_-]PL
                    Russian = ru|rus|russian|ru[_-]RU
                    Chinese = cn|zh|zho|chi|chinese|zh[_-]C
                    N
                    Czech = cz|cs|ces|cze|czech|cs[_-]CZ
                    Spanish = es|spa|spanish|es[_-]ES
                    Hungarian = hu|hun|hungarian|hu[_-]HU
                    Italian = it|ita|italian|it[_-]IT
                    Japanese = jp|ja|jpn|japanese|ja[_-]JP
                    Turkish = tr|tur|turkish|tr[_-]TR
                    Portuguese = pt|por|portuguese|pt[_-]PT
                    Korean = ko|kor|korean|ko[_-]KR
                    Dutch = nl|nld|dut|dutch|nl[_-]NL
                    Swedish = sv|swe|swedish|sv[_-]SE
                    Norwegian = no|nor|norwegian|nb[_-]no|n
                    n[_-]NO
                    Danish = da|dan|danish|da[_-]DK
                    Finnish = fi|fin|finnish|fi[_-]FI
                    Brazilian Portuguese = 
                    br|pt_br|pt-br|ptbr|brazilian_portugues
                    e
                    Slovak = sk|slk|slo|slovak|sk[_-]SK
                    Bulgarian = bl|bg|bul|bulgarian|bg[_-]B
                    G
                    Ukrainian = uk|ukr|ukrainian|uk[_-]UA
                    Spanish (Latin American) = 
                    es_mx|es-mx|esmx|es-419|spanish_latin_a
                    merican
                    Arabic = ar|ara|arabic|ar[_-][A-Z]{2}
                    Romanian = ro|ron|rum|romanian|ro[_-][R
                    M]O
                    Hebrew = he|heb|hebrew|he[_-]IL
                    All = all
                    
                    Set priority by separating values with 
                    ","
                    Combine values by separating with "+"
                    Example: German if available otherwise 
                    English and French: de,en+fr
 --no-remote-xml            Don't use remote XML for repair
 --no-unicode             Don't use Unicode in the progress bar
 --no-color              Don't use coloring in the progress bar 
                    or status messages
 --no-duplicate-handling        Don't use duplicate handler for 
                    installers
                    Duplicate installers from different 
                    languages are handled separately
 --no-subdirectories          Don't create subdirectories for extras,
                    patches and language packs
 --verbose               Print lots of information
 --curl-verbose            Set libcurl to verbose mode
 --insecure              Don't verify authenticity of SSL 
                    certificates
 --timeout arg (=10)          Set timeout for connection
                    Maximum time in seconds that connection
                    phase is allowed to take
 --retries arg (=3)          Set maximum number of retries on failed
                    download
 --wait arg (=0)            Time to wait between requests 
                    (milliseconds)
 --subdir-installers arg        Set subdirectory for installers
                    Templates:
                    - %platform%
                    - %gamename%
                    - %dlcname%
 --subdir-extras arg (=extras)     Set subdirectory for extras
                    Templates:
                    - %platform%
                    - %gamename%
                    - %dlcname%
 --subdir-patches arg (=patches)    Set subdirectory for patches
                    Templates:
                    - %platform%
                    - %gamename%
                    - %dlcname%
 --subdir-language-packs arg (=languagepacks)
                    Set subdirectory for language packs
                    Templates:
                    - %platform%
                    - %gamename%
                    - %dlcname%
 --subdir-dlc arg (=dlc/%dlcname%)   Set subdirectory for dlc
                    Templates:
                    - %platform%
                    - %gamename%
                    - %dlcname%
 --subdir-game arg (=%gamename%)    Set subdirectory for game
                    Templates:
                    - %platform%
                    - %gamename%
                    - %dlcname%
 --use-cache              Use game details cache
 --cache-valid arg (=2880)       Set how long cached game details are 
                    valid (in minutes)
                    Default: 2880 minutes (48 hours)
 --save-serials            Save serial numbers when downloading
 --ignore-dlc-count [=arg(=.*)]    Set regular expression filter for games
                    to ignore DLC count information
                    Ignoring DLC count information helps in
                    situations where the account page 
                    doesn't provide accurate information 
                    about DLCs
 --include arg (=all)         Select what to download/list/repair
                    Installers = i|installers
                    Extras = e|extras
                    Patches = p|patches
                    Language packs = l|languagepacks|langpa
                    cks
                    DLCs = d|dlc|dlcs
                    Separate with "," to use multiple 
                    values
 --exclude arg             Select what not to download/list/repair
                    Installers = i|installers
                    Extras = e|extras
                    Patches = p|patches
                    Language packs = l|languagepacks|langpa
                    cks
                    DLCs = d|dlc|dlcs
                    Separate with "," to use multiple 
                    values
 --automatic-xml-creation       Automatically create XML data after 
                    download has completed
 --save-changelogs           Save changelogs when downloading
 --threads arg (=4)          Number of download threads
 --info-threads arg (=4)        Number of threads for getting product 
                    info
 --dlc-list arg (=https://raw.githubusercontent.com/Sude-/lgogdownloader-lists/master/game_has_dlc.txt)
                    Set URL for list of games that have DLC
 --progress-interval arg (=100)    Set interval for progress bar update 
                    (milliseconds)
                    Value must be between 1 and 10000
 --lowspeed-timeout arg (=30)     Set time in number seconds that the 
                    transfer speed should be below the rate
                    set with --lowspeed-rate for it to 
                    considered too slow and aborted
 --lowspeed-rate arg (=200)      Set average transfer speed in bytes per
                    second that the transfer should be 
                    below during time specified with 
                    --lowspeed-timeout for it to be 
                    considered too slow and aborted
 --include-hidden-products       Include games that have been set hidden
                    in account page

Experimental:
 --galaxy-install arg         Install game using product id 
                    [product_id/build_index] or gamename 
                    regex [gamename/build_id]
                    Build index is used to select a build 
                    and defaults to 0 if not specified.
                    
                    Example: 12345/2 selects build 2 for 
                    product 12345
 --galaxy-show-builds arg       Show game builds using product id 
                    [product_id/build_index] or gamename 
                    regex [gamename/build_id]
                    Build index is used to select a build 
                    and defaults to 0 if not specified.
                    
                    Example: 12345/2 selects build 2 for 
                    product 12345
 --galaxy-platform arg (=w)      Select platform
                    Windows = w|win|windows
                    Mac = m|mac|osx
                    Linux = l|lin|linux
                    
 --galaxy-language arg (=en)      Select language
                    English = en|eng|english|en[_-]US
                    German = de|deu|ger|german|de[_-]DE
                    French = fr|fra|fre|french|fr[_-]FR
                    Polish = pl|pol|polish|pl[_-]PL
                    Russian = ru|rus|russian|ru[_-]RU
                    Chinese = cn|zh|zho|chi|chinese|zh[_-]C
                    N
                    Czech = cz|cs|ces|cze|czech|cs[_-]CZ
                    Spanish = es|spa|spanish|es[_-]ES
                    Hungarian = hu|hun|hungarian|hu[_-]HU
                    Italian = it|ita|italian|it[_-]IT
                    Japanese = jp|ja|jpn|japanese|ja[_-]JP
                    Turkish = tr|tur|turkish|tr[_-]TR
                    Portuguese = pt|por|portuguese|pt[_-]PT
                    Korean = ko|kor|korean|ko[_-]KR
                    Dutch = nl|nld|dut|dutch|nl[_-]NL
                    Swedish = sv|swe|swedish|sv[_-]SE
                    Norwegian = no|nor|norwegian|nb[_-]no|n
                    n[_-]NO
                    Danish = da|dan|danish|da[_-]DK
                    Finnish = fi|fin|finnish|fi[_-]FI
                    Brazilian Portuguese = 
                    br|pt_br|pt-br|ptbr|brazilian_portugues
                    e
                    Slovak = sk|slk|slo|slovak|sk[_-]SK
                    Bulgarian = bl|bg|bul|bulgarian|bg[_-]B
                    G
                    Ukrainian = uk|ukr|ukrainian|uk[_-]UA
                    Spanish (Latin American) = 
                    es_mx|es-mx|esmx|es-419|spanish_latin_a
                    merican
                    Arabic = ar|ara|arabic|ar[_-][A-Z]{2}
                    Romanian = ro|ron|rum|romanian|ro[_-][R
                    M]O
                    Hebrew = he|heb|hebrew|he[_-]IL
                    
 --galaxy-arch arg (=x64)       Select architecture
                    32-bit = 32|x86|32bit|32-bit
                    64-bit = 64|x64|64bit|64-bit
                    
 --galaxy-no-dependencies       Don't download dependencies during 
                    --galaxy-install
 --subdir-galaxy-install arg (=%install_dir%)
                    Set subdirectory for galaxy install
                    
                    Templates:
                    - %install_dir% = Installation 
                    directory from Galaxy API response
                    - %gamename% = Game name
                    - %title% = Title of the game
                    - %product_id% = Product id of the game
                    - %install_dir_stripped% = 
                    %install_dir% with some characters 
                    stripped
                    - %title_stripped% = %title% with some 
                    characters stripped
                    
                    "stripped" means that every character 
                    that doesn't match the following list 
                    is removed:
                    > alphanumeric
                    > space
                    > - _ . ( ) [ ] { }
 --galaxy-cdn-priority arg (=edgecast,highwinds,gog_cdn)
                    Set priority for used CDNs
                    Edgecast = ec|edgecast
                    Highwinds = hw|highwinds|high_winds
                    GOG = gog|gog_cdn
                    
                    Set priority by separating values with 
                    ","
                    Combine values by separating with "+"
 --galaxy-delete-orphans        Delete orphaned files during 
                    --galaxy-install

Takaisin ohjeen alkuun


Käyttäminen[muokkaa]

Ensimmäisellä käynnistyskerralla lgogdownloader pyytää GOG-tilin kirjautumistiedot. Tämän jälkeen sitä voi käyttää vapaasti.

Pelkkä listaus GOG-kirjastosta:

lgogdownloader --list

Tarkempi listaus kirjastosta, jossa mainitaan erikseen pelien asennustiedostojen yksittäiset osat, kuin myös lisämateriaalit, kuten manuaalit:

lgogdownloader --list-details

Näytä koko pelikirjaston koko gibitavuissa. Tämän avulla voi varautua koko kirjaston varmuuskopiointiin, esimerkiksi ulkoiselle taltiolle.

lgogdownloader --list-details --no-color | grep -oP '(?<=size: )[0-9]+' | sed '/^$/d' | paste -sd+ | bc | awk '{ gibitavu =$1 /1024/1024/1024; print gibitavu " GiB" }'

Lataa koko pelikirjasto:

lgogdownloader --download

Lataa kaikki pelit, joista löytyy osa merkkijonoa, merkkijonossa, jossa on mahdollista käyttää säännöllisen lausekkeen-merkkejä ettei merkkijono vastaa kuin vaikkapa tiettyä yksittäistä peliä kirjastossa :

lgogdownloader --download --game <merkkijono>

Esimerkiksi halutaan ladata ainoastaan Mechanized Assault & Exploration-pelisarjan ensimmäinen osa:

lgogdownloader --download --game ^max$

Lataa kaikki pelit, joista löytyy osa merkkijonoa, mutta rajoittaen pelkästään Linux-binääreihin (jos niitä on saatavissa):

lgogdownloader --download --platform l --game <merkkijono>

Näytä toivelista (linkki GOG:n, käyttöjärjestelmät sekä hinta) :

lgogdownloader --wishlist 
v  k  m
 Pelikaupat ja pelimanagerit
Pelimanagereita GameHub | Game Jolt | GOG Galaxy | Heroic | lgogdownloader | itch | Lutris | Steam
Pelikauppoja Epic Games Store | Game Jolt | GOG.com | Humble Bundle | itch | Steam | Origin | Ubisoft Store
Lakkautettu Desura