KBruchin perusohje

Linux.fista

KBruch on murtolukujen päässä laskemisen harjoittamiseen tarkoitettu pieni ohjelma. Tässä ohjeessa tutustutaan ohjelman käyttämiseen ja eri harjoitustiloihin.

Mikä on KBruch?[muokkaa]

KBruch on pieni ja helppokäyttöinen ohjelma murtolukujen päässälaskujen, lukujen keskinäisen suuruuden vertaamisen, tekijöihin jaon ja lukumuunnosten harjoitteluun. Ohjeen soveltamiseksi ja ohjelman käyttämiseksi suositellaan yleisten työpöytäsovellusten käytönhallintaa.

Ohjelmasta[muokkaa]

Käynnistettäessä ohjelma aukeaa pääikkunaan, joka näyttää seuraavalta.

1-kbruch-murtoluvut-paaikkuna.png

Kaikki toiminta ohjelmassa tapahtuu tässä samassa ikkunassa, joten ohjelman käyttäminen on varsin suoraviivaista. Ikkuna on jaettu viiteen eri osioon.

  • Yläreunan valikkorivi josta pääsee käsiksi ohjelman asetuksiin ja muihin tietoihin.
  • Yläosan työkalurivi, jossa tehtäviin liittyviä asetuksia.
  • Vasemman reunan tehtävä valikko, josta valitaan tehtävä tyyppi.
  • Keskellä oleva varsinainen tehtäväruutu
  • Oikealla oleva tilastointi tehtävien suorittamisesta.

Tehtävätyypit[muokkaa]

Kbruch-ohjelman tehtävät ovat päässälaskutehtäviä. Ohjelma antaa aina halutun kategorian kysymyksen ja tehtävän tekijän tulee antaa siihen oikea vastaus. Ohjelmassa olevat tehtävätyypit ovat seuraavat.

Murtolaskutehtävä[muokkaa]

Murtolaskutehtävissä henkilön tulee laskea päässään ohjelman antama tehtävä ja syöttää oikea vastaus ikkunan tekstikenttiin. Vastaus tulee antaa aina supistetussa muodossa. Jos näin ei tehdä ohjelma kertoo tehtävän vastauksen olevan oikein, mutta merkkaa sen vääräksi, koska supistus puuttuu.

2-kbruch-murtoluvut-murtolasku.png

Vastauksen syöttämisen jälkeen vastaus tarkastetaan napsauttamalla ”Tarkista tehtävä”-painiketta.

3-kbruch-murtoluvut-tarkista.png

Tehtävässä laskettavien termien määrää, suurinta nimittäjää ja laskutoimitustentyyppiä voidaan vaihtaa ikkunan yläosan työkaluriviltä.

4-kbruch-murtoluvut-termit.png


Vertailu[muokkaa]

Vertailutehtävässä henkilön tulee päätellä kumpi näkyvistä murtoluvuista on suurempi.

5-kbruch-murtoluvut-vertailu.png

Suuruuden määrittäminen tapahtuu napsauttamalla lukujen välissä olevaa ”suurempi/pienempi kuin”-merkkiä oikeaan asentoon.

6-kbruch-murtoluvut-merkki.png


Lopuksi tehtävä tarkastetaan ”Tarkista tehtävä”-painikkeella.

Muunnokset[muokkaa]

Muunnoksissa muutetaan annettu desimaaliluku murtoluvuksi. Oikea vastaus syötetään ikkunan tekstikenttiin.

7-kbruch-murtoluvut-muunnokset.png

Joissakin tapauksissa annetun murtoluvun päällä on pieni viiva kuten alla olevassa esimerkissä. Tämä tarkoittaa, että luku jatkuu samana loputtomana sarjana siitä eteenpäin.

8-kbruch-murtoluvut-viiva.png

Lopuksi tehtävä tarkastetaan ”Tarkista tehtävä”-painikkeella.

Tekijöihin jako[muokkaa]

Tässä tehtävässä annettu luku tulee jakaa alkutekijöihinsä annettujen lukujen avulla.

9-kbruch-murtoluvut-tekijoihin jako.png

Tekijät syötetään napsauttamalla haluttua lukua sen numeropainikkeesta jolloin se lisätään riville. Viimeinen lisätty tekijä voidaan poistaa ”Poista viimeinen tekijä”-painikkeella.