Irssi

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Irssi

Irssi nickcolor- ja usercount-skripteillä.
Käyttöliittymä ncurses
Lisenssi GPLv2+
Kotisivu irssi.org
Lähdekoodi github.com/irssi/irssi

Irssi on suosittu tekstipohjainen IRC-asiakasohjelma. Se toimii useimmissa UNIX-tyylisissä järjestelmissä, Linux mukaanlukien. Myöskin Windowsille on tehty oma versionsa. Useimmat käyttävät irssiä yhdessä tmuxin tai sen parennellun version, byobun kanssa.

Peruskäyttö[muokkaa]

Käynnistäminen[muokkaa]

Irssiä on suositeltavaa käyttää byobun kanssa. Irssin käynnistäminen byobun kanssa onnistuu käskyllä:

 byobu new -s irssi irssi

Seuraavalla kerralla kun kirjaudut palvelimelle, pääset kiinni käynnissä olevaan irssi-istuntoon käskyllä:

 tmux a

Tarkemmat ohjeet byobun käyttöön löytyy byobu-sivulta.

Kanavaikkunat[muokkaa]

Tekstipohjaisena ohjelmana irssiä käytetään näppäinkomennoilla. Kanavien välillä liikutaan näppäinyhdistelmällä alt+numero (kanavat 1-10) ja alt+[q-p] (kanavat 11-20). Esimerkiksi alt+1 avaa status-ikkunan jossa on palvelimen lähettämät viestit, alt+2 ensimmäisen kanavan jolle olet liittynyt ja alt+w ikkunan numero 12 (eli 11. kanava jolle olet liittynyt). Altin sijaan voi käyttää myös Esciä (esim. 4. kanavaikkuna avattaisiin painamalla ensin Esciä ja sitten numeroa 4 (ei siis samanaikaisesti). Kanavaikkunaan voi siirtyä myös komenolla /win numero. Kanavien selailemiseen käyvät myös näppäinyhdistelmät alt-vasen (ctrl+n) ja alt-oikea(ctrl+p), joilla siirrytään järjestyksessä edelliseen tai seuraavaan ikkunaan.

Jos haluat siirtyä kanavaikkunaan, jonka numero on suurempi kuin 20, se ei onnistu oletuksena millään näppäinyhdistelmällä. Tällöin on mahdollista asettaa uusia näppäinyhdistelmiä /bind-komennolla, jotka avaavat kyseiset ikkunat. Esimerkiksi kanava 21 saa aukeamaan näppäinyhdistelmällä alt+a komennolla

/bind meta-a change_window 21

Tässä meta-a tarkoittaa siis näppäinyhdistelmää alt+a ja sille asetetaan toiminto, joka siirtyy kanavaikkunaan 21.

Ikkunoiden numerointia voi muuttaa komennolla /window move. Esimerkiksi komento /window move 3 siirtäisi nykyisen ikkunan ikkunaksi numero 3, jolloin siihen pääsisi näppäniyhdistelmällä alt+3. Ikkuna suljetaan komennolla /window close tai /wc (samalla poistutaan kyseiseltä kanavalta). Ikkunat, joissa on tapahtunut jotain, näkyvät kirjoitusalueen yläpuolella. Jos ikkunan numero on punainen (värit ovat toki vaihdettavissa), kyseisellä kanavalla on mainittu nimesi sen jälkeen, kun viimeksi katsoit kanavalle.

IRC-palvelimille yhdistäminen[muokkaa]

Yksinkertaisin tapa yhdistää palvelimelle on käyttää lähes kaikissa IRC-asiakasohjelmissa toimivaa komentoa

/server irc.palvelin.org

Vastaavasti yhteys katkaistaan komennolla

/disconnect

Irssissä on lisäksi mahdollista käyttää kehittyneenpää IRC-verkkojen hallintaa, jossa Irssille kerrotaan tietyn IRC-verkon palvelimia, jonka jälkeen yhdistettäessä tähän IRC-verkkoon Irssi kokeilee vuorotellen näitä palvelimia kunnes saa yhteyden johonkin niistä.

Irssissä on oletuksena asetettu palvelimet monille yleisimmille IRC-verkoille, ja ne voi listata komennolla

/server list

Joka tulostaa suunnilleen seuraavaa

irc.stealth.net   6668 IRCnet
irc.efnet.net    6667 EFNet
irc.undernet.org   6667 Undernet

Luodaan nyt aluksi uusi verkko ja asetetaan siihen muutama palvelin. Kutsutaan verkko nimellä verkko. Luodaan se ja lisätään siihen palvelimet irc.verkko.org ja irc2.verkko.org komennoilla

/network add verkko
/server add -network verkko irc.verkko.org
/server add -network verkko irc2.verkko.org

Vastaavasti palvelimia voidaan poistaa tietokannasta komennolla

/server remove irc.verkko.org

Jos esimerkiksi halutaan korvata IRCnetin oletuspalvelin suomalaisella palvelimella, se tehtäisiin seuraavasti

/server remove irc.stealth.net
/server add -network ircnet irc.operaattorisi.fi

Nyt kun olemme asettaneet palvelimia verkolle, voimme yhdistää siihen komennolla

/connect verkko

Jolloin Irssi yrittää ensin yhdistää ensimmäiseen verkon palvelimeen (tässä irc.verkko.org) ja jos siihen ei saada yhteyttä, yritetään toista palvelinta (irc2.verkko.org).

Useampien verkkojen yhtäaikainen käyttö[muokkaa]

Irssi tukee useampien verkkojen yhtäaikaista käyttöä. Yksinkertaisin tapa on yhdistää niihin komennolla /server palvelin lisäten palvelimen osoitteen eteen +-merkki silloin, kun aikaisempia yhteyksiä ei haluta katkaista. Esimerkiksi

/server irc.verkko1.org
/server +irc.verkko2.fi

Joka avaa uuden ikkunan toista verkkoa varten.

Kätevämpi tapa on käyttää edellä esiteltyä tukea eri IRC-verkoille. Tällöin verkkoihin yhdistäminen onnistuu helposti komennoilla

/connect verkko
/connect toinen_verkko

Ja vastaavasti yhteyden verkkoon voi katkaista komennolla

/disconnect verkko

Kun Irssillä on yhdistetty useampiin verkkoihin samanaikaisesti, voi Irssin status-ikkunassa (ensimmäinen ikkuna) valita käytettävän verkon näppäinyhdistelmällä ctrl+x, jolloin Irssi vaihtaa verkkoa, johon annettavat komennot vaikuttavat ja kertoo sen käyttäjälle:

-!- Irssi: Changed to verkko server irc.verkko.org

Tästä ei tarvitse huolehtia silloin, kun komentoja ajetaan kanavaikkunoissa. Jos aktiivinen ikkuna on verkkon verkko2 kanava ja suoritat komennot /j #kanava2, liityt verkon verkko2 kanavalle #kanava2.

Kanaville liittyminen ja niiltä lähteminen[muokkaa]

Kanaville liitytään komennolla

/join #kanava

tai lyhyemmin

/j #kanava

Jos kanavalla on käytössä salasana, se annetaan kanavan nimen jälkeen:

/j #salakanava salasana

Jos halutaan liittyä kanavalle joka on eri IRC-verkossa kuin nykyinen aktiivinen ikkuna, voidaan antaa myös haluttu verkko:

/j -verkko #kanava

Liittyisi verkon verkko kanavalle #kanava.

Kanavilta poistutaan komennolla

/part

Poistumissyy voidaan myös antaa:

/part syy

Myös kanavaikkunan sulkeminen komennolla /wc saa aikaan kanavalta poistumisen.

Kanavalla[muokkaa]

Kanavalle voi lähettää viestejä normaalisti kirjoittamalla viestin tekstikenttään ja painamalla enteriä. Normaaliin tapaan voi lähettää myös ns. /me-viestejä komennolla

/me tekee jotain

Nimimerkin vaihtaminen onnistuu komennolla

/nick uusi_nimi

Liittymisen jälkeen Irssi kertoo kanavan aiheen (engl. topic) ja listaa paikalla olevat käyttäjät. Myöhemmin nämä tiedot saa näkyviin komennoilla /topic ja /names.

Kun kanavalle liittyy uusia henkilöitä, Irssi ilmoittaa siitä seuraavasti

13:31-!- nimimerkki [~nimi@hosti.fi] has joined #wikilinux

Vastaavasti poistumisista saat ilmoituksen muotoa

13:58 -!- nimimerkki [nimi@hosti.fi] has left #kanava [poistumissyy]

Tai jos henkilö poistuu koko verkosta, saat vastaavan quit-viestin.

Jos jollekin käyttäjälle annetaan kanavaoperaattorin oikeudet (+o) tai puheoikeudet (+v), niistä ilmoitetaan seuraavasti

13:59 -!- mode/#kanava [+ov nimi1 nimi2] by Operaattori

Tarkoittaisi sitä, että käyttäjä Operaattori antoi kanavaoperaattorin oikeudet käyttäjälle nimi1 ja puheoikeudet käyttäjälle nimi2.

Yksityisviestit[muokkaa]

Yksityisviestejä voi lähettää toisille käyttäjille komennolla

/msg nimi viesti

Jos henkilö on toisessa verkossa kuin komentoa kirjoitettaessa aktiivisena oleva ikkuna, voidaan käyttää asetusta -verkko:

/msg -verkko nimi viesti

Kun sinulle tulee yksityisviesti, Irssi avaa uuden kanavaikkunan tätä keskustelua varten. Se voidaan avata myös valmiiksi komennolla

/query nimi

Lokit[muokkaa]

Irssi ei oletuksena tallenna lokitiedostoja, mutta lokituksen saa päälle komennolla /set autolog on. Lokit tallennetaan oletusarvoisesti hakemistoon ~/irclogs/, mutta sitäkin voi muuttaa antamalla uuden hakemiston komentamalla /set autolog_path polku.

Yleisimpiä asetuksia[muokkaa]

Irssiä on mahdollista säätää muuttamalla lukuisia eri asetuksia. Yleisesti asetuksia muutetaan komennolla

/set asetus arvo

ja tietyn asetuksen arvon näkee komennolla

/set asetus

Jos tässä tapauksessa löytyy useita merkkijonolla asetus alkavia asetuksia, Irssi listaa ne kaikki ja näyttää niiden arvon.

Tehdyt asetukset tallennetaan komennolla

/save

Tarkka lista mahdollisista asetuksista löytyy Irssin ohjeista.

Merkistö[muokkaa]

Ääkkösten ja muidenkin erikoismerkkien kanssa voi tulla ongelmia, jos Irssiä ei ole asetettu käyttämään samaa merkistöä kuin päätettä. Merkistö asetetaan komennolla

/set term_charset merkistö

Esimerkiksi UTF-8-merkistö asetetaan komennolla

/set term_charset utf-8

Tai iso-8859-15 komennolla

/set term_charset iso-8859-15

Sama merkistö on asetettava myös päätteeseen, esimerkiksi Konsolessa se asetettaisiin valitsemalla Asetukset - Merkkimuunnos - Unicode (UTF-8).

Tarkempia tietoja Irssin merkistöongelmien ratkaisusta löytyy ohjeesta UTF-8, screen ja irssi.

Aikaleima[muokkaa]

Irssi ilmoittaa jokaisen viestin alussa aikaleiman. Oletuksena tämä on muodossa tunnit:minuutit, mutta sitä voidaan muuttaa muuttamalla asetusta timestamp_format. Sen arvo on merkkijono, johon tunnit merkitään %H:lla, minuutit %M:llä ja sekunnit %S:llä. Tarkka lista mahdollisista erikoismerkeistä löytyy Irssin ohjeen asetukset-osion liitteestä C. Esimerkiksi aikaleima asetettaisiin muotoon tunnit:minuutit:sekunnit komennolla

/set timestamp_format %H:%M:%S

Vastaavasti lokitiedoston aikaleiman muodon määrää asetus log_timestamp. Lisäksi asetuksen timestamps pitää olla ON-asennossa (/set timestamps ON).

Recode[muokkaa]

Irkissä käytetään eri merkistökoodauksia eri kanavilla, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia. Recode on työkalu, joka osaa muuntaa esimerkiksi ISO-8859-15-merkistöllä tulevan tekstin UTF-8-muotoon, jolloin se näkyy oikein UTF-8-merkistöä käyttävässä päätteessä.

Recodesta kerrotaan tarkemmin artikkelissa Unicode.

Kanavaoperaattorin työkalut[muokkaa]

Kanavaoperaattorit voivat käyttää samanlaisia komentoja kuin muissakin IRC-asiakasohjelmissa. Esimerkiksi irkkaajalle nimi1 annettaisiin kanavaoperaattorin oikeudet ja irkkaajalle nimi2 puheoikeudet komennolla

/mode #kanava +ov nimi1 nimi2

Ja vastaavasti ne voitaisiin ottaa pois käyttämällä plus-merkin sijaan miinusta. Operaattorin oikeuksia (op) ja puheoikeuksia (voice) voi antaa myös nopeammin komennoilla

/op nimi

ja

/voice nimi

Ja vastaavasti oikeuksia voidaan ottaa pois komennoilla

/deop nimi

ja

/devoice nimi

Vastaavasti kanavalle voidaan asettaa eri tiloja normaalisti komennolla

/mode #kanava +/- tila

esimerkiksi

/mode #kanava +m

Asettaisi kanavan ns. moderated-tilaan, jolloin vain kanavaoperaattorit ja puheoikeuden saaneet saavat puhua.

Kanavan otsikkoa voidaan vaihtaa komennolla

/topic kanava

Henkilö potkitaan komennolla

/kick nimi syy

Ja porttikielto asetettaisiin komennolla

/ban nimi

Joka asettaa porttikiellon käyttäjän osoitteen (engl. host) perusteella. Tämä osoite näkyy komennon tulosteessa:

14:20 -!- mode/#kanava [+b *!*nimi@*.hosti.fi] by operaattori

Näin asetettu porttikielto voidaan poistaa komennolla

/mode #kanava -b *!*nimi@*.hosti.fi

Porttikielto tietylle osoitteelle voidaan asettaa myös käsin:

/ban *!*nimi@*.hosti.fi

Osoite on muotoa nimimerkki!käyttäjänimi@osoite.fi. Kohtia voi korvata myös tähdellä, jolloin mikä tahansa merkkijono toteuttaa ehdon. Näin esimerkiksi nimimerkkiä "p33l0" käyttämällä ei pääse kanavalle, jos sille on asetettu porttikielto komennolla

/ban p33l0!*@*

Porttikiellot voi listata komennolla

/mode #kanava +b

Away-tila ja backlog[muokkaa]

Itsensä voi asettaa poissaolevaksi komennolla

/away syy

Away-tilasta poistutaan vastaavasti komennolla

/away

Tällöin Irssi listaa status-ikkunaan (oletuksena alt+1) poissaollessasi sinulle osoitetut viestit (yksityisviestit ja kanavilla olleet sinulle osoitetut viestit muotoa "nimimerkkisi: moi"). Jos käytät irssiä screenin kanssa kuten tyypillistä on, saattaa Irssin skriptisivulta löytyvä screen_away.pl olla hyödyllinen, se nimittäin laittaa poissaoloviestin päälle kun screeniä ei käytetä. Lisätietoja skripteistä ja niiden käyttöönotosta löytyy tämän artikkelin osiosta Skriptit.

Korostukset[muokkaa]

Jos haluat irssin korostavan oman nimimerkkisi, komenna /set hilight_nick_matches on. Voit muuttaa korostuksen väriä asetuksesta hilight_color ja korostetun kanavan väriä asetuksesta hilight_act_color. Oletuksena nämä ovat %Y eli keltainen ja %M eli magenta.

Skriptit[muokkaa]

Irssi hakee Perl-skriptejä käyttäjän kotihakemiston alta hakemistosta .irssi/scripts. Tiedoston voi ottaa käyttöön komentamalla /run skripti, jolloin ajetaan skripti jonka polku on ~/.irssi/scripts/skripti.pl. Esimerkkinä ajetaan trackbar.pl-skripti:

/run trackbar

Jos haluat ajaa skriptejä joka kerta kun irssi käynnistyy, sijoita ne hakemistoon ~/.irssi/scripts/autorun. Jos hakemistoja ei löydy, voit luoda ne komentorivikomennolla mkdir hakemisto.

DCC[muokkaa]

DCC (Direct Client to Client) on IRC-protokollan osa, jonka välityksellä IRC-asiakasohjelmat voivat keskustella suoraan keskenään ilman IRC-palvelinta. DCC:n avulla on mahdollista lähettää tiedostoja ja käydä keskustelua IRC-palvelimesta riippumatta.

Koneella olevia tiedostoja voi lähettää toiselle käyttäjälle komennolla

/dcc send nimimerkki tiedosto1 tiedosto2

esimerkiksi

/dcc send kalle /home/pentti/lomakuva.png /home/pentti/lomakuva2.png

Tämän jälkeen vastaanottajan tulee hyväksyä lähetys.

Kun toinen irkkaaja tarjoaa Irssille tiedostoa, Irssi ilmoittaa siitä status-ikkunaan (ikkunaan 1) seuraavasti:

[IRCnet] DCC SEND from pentti [123.456.789.79 port 36730]: tiedosto.txt [345B]

Tällöin tiedoston vastaanottaminen voidaan hyväksyä komennolla

/dcc get

tiedosto tallennetaan työhakemistoosi (eli hakemistoon, jossa olit kun käynnistit Irssin). Jos useampi käyttäjä tarjoaa tiedostoja samanaikaisesti, voidaan /dcc get:ille antaa parametriksi sen käyttäjän nimi, jolta tiedosto vastaanotetaan. Lisäksi on mahdollista vastaanottaa vain tietty tiedosto, syntaksi on

/dcc get nimimerkki tiedostonimi

Jo osittain vastaanotetun tiedoston vastaanottamista voi myös jatkaa komennolla

/dcc resume [nimimerkki [tiedosto]]

Tässä siis nimimerkki ja tiedosto ovat vapaavalintaisia parametreja.

Jos DCC-yhteys ei toimi tiukan palomuurin takia on mahdollista käyttää passiivista yhteyttä, mutta tämä ei toimi kaikkien asiakasohjelmien kanssa. Passiivista yhteyttä käyttäen tiedosto lähetetään komennolla

/dcc send -passive nimimerkki tiedosto

Ja se vastaanotetaan normaaliin tapaan /dcc get:illä.

Ignore[muokkaa]

Joskus halutaan suodattaa näkymästä pois tietyiltä henkilöiltä tulleet viestit tai esimerkiksi kanavalle liittymis- tai lähtemisviestit. Tämä tapahtuu komennolla /ignore.

Tietyn nimimerkin viestit voidaan suodattaa komennolla

/ignore nimimerkki

Suodatus voidaan tehdä myös käyttäjän hostin perusteella, esimerkiksi kaikilta puolalaisilta tulevat viestit suodatettaisiin komennolla

/ignore *!*@*.pl

Tietyn henkilön lähettämät yksityisviestit voidaan suodattaa komennolla

/ignore nimimerkki msgs

tällöin henkilön kanaville lähettämiä viestejä ei suodateta, vain yksityisviestit.

Liittymis- ja poistumisilmoitukset tietyltä kanavalta suodatetaan komennolla

/ignore #kanava joins parts

Voimassa olevat suodatukset listataan komennolla /ignore. Tällöin irssin status-ikkunaan (oletuksena kanavaikkuna 1) tulostuu lista suodatuksista, esimerkiksi:

Ignorance List:
  1 #isokanava: JOINS PARTS
  2 Nimimerkki ALL

Tässä rivin alussa oleva numero on suodatuksen tunnus. Suodatus poistetaan käytöstä komennolla /unignore numero, esimerkiksi

/unignore 1

Lisää ominaisuuksia[muokkaa]

Irssi on monipuolisempi ohjelma kuin miltä se aluksi saattaa näyttää. Kun edellä läpikäydyt perusasiat ovat suurinpiirtein hallussa, voidaan alkaa tutustumaan edistyneempiin ominaisuuksiin jotka helpottavat osaavan käyttäjän elämää.

Tab-täydennys[muokkaa]

Komentoriviltä tuttu täydentäminen tabulaattorilla toimii myös Irssissä, jos esimerkiksi haluat muuttaa asetusta term_charset, kirjoita vain

/set ter

ja näpyttele tabulaattoria, kunnes haluamasi asetus ilmestyy näkyviin. Täydennys toimii myös nimimerkkien ja kanavien kanssa.

Automatisointi[muokkaa]

Irssi on mahdollista asettaa yhdistämään käynnityksen yhteydessä automaattisesti IRC-palvelimelle ja liittymään halutuille kanaville. Tämä yhdistettynä kanavaikkunoiden järjestyksen tallentavaan /layout save -komentoon helpottaa huomattavasti tilannetta, jossa Irssi on syystä tai toisesta käynnistettävä uudelleen.

Palvelimelle yhdistäminen tapahtuu lisäämällä palvelin -auto-parametrin kera. Esimerkiksi Freenodea varten lisättäisiin tällainen palvelin komennolla

/server add -auto -network freenode irc.freenode.net

Jos irc.freenode.net on jo lisätty Freenode-verkolle, edellinen komento asettaa sen tilaksi "autoconnect". Palvelimen tilan näkee komennolla /server list.

Automaattisesti liityttävät kanavat lisätään komennolla /channel add. Esimerkiksi lisätään muutama IRCNetin kanava automaattisesti liityttäviksi:

/channel add -auto #wikilinux ircnet
/channel add -auto #linux^n00bs ircnet

Kanavan nimen jälkeen annetaan siis sen IRC-verkon nimi, jossa kanava sijaitsee. Kanavat on mahdollista listata komennolla /channel list.

Kanavat on mahdollista poistaa listalta komennolla

/channel remove #kanava verkko

ja palvelin komennolla

/server remove irc.palvelin.fi

Monen ikkunan näkymä[muokkaa]

Kaksi kanavaa näkyvissä samanaikaisesti

Irssissä on mahdollista myös ottaa näkyviin useita ikkunoita (engl. split windows) yhtäaikaisesti, joskaan sitä ei ole välttämättä aiheellista opetella ennen kuin hallitsee irssin peruskäytön kunnolla. Ominaisuus on näppärä, jos osallistuu useaan keskusteluun yhtäaikaisesti ja näyttötilaa on paljon. Huonona puolena voi mainita väärälle kanavalle kirjoittamisen helppouden.

Oletusarvoisesti lisänäkymissä (engl. containers) näytetään niitä ikkunoita, joilla ne on avattu, eikä näkyvää ikkunaa voi vaihtaa. Jos haluat vaihtaa ikkunaa, sinun tulee kytkeä ikkunan tahmeus (engl. window stickiness) pois päältä. Näkymien välillä voit vaihtaa alt+ylös ja alt+alas -pikanäppäimillä.

Uusi lisänäkymä voidaan lisätä komennolla /window show numero, missä numero on lisäikkunaan avattavan kanavaikkunan numero. Esimerkiksi ruudun yläreunaan voitaisiin lisätä uusi lisäikkuna jossa näkyy kanavaikkuna 2 komennolla

/window show 2

Näin avattu lisäikkuna voitaisiin piilottaa ja siis palata takaisin lähtötilanteeseen komennolla

/window hide 2

Tosin koska uudet lisäikkunat ovat oletuksena tahmeita, niitä ei voi piilottaa. Valittuna olevan ikkunan tahmeus voidaan ottaa pois komennolla

/window stick off

Jos halutaan, että uudet ikkunat eivät ole automaattisesti tahmeita, voidaan tällainen asetus tehdä komennolla

/set autostick_split_windows off

Muita hyödyllisiä komentoja ovat

Komento Kuvaus
/window balance Tasaa näkyvät lisäikkunat yhtä suuriksi
/window grow x Kasvattaa ikkunan kokoa x riviä (oletuksena 1)
/window shrink x Pienentää ikkunan kokoa x riviä (oletuksena 1)
/window size koko Asettaa ikkunan kooksi koko riviä

Lisätietoja monen ikkunan näkymästä löytyy englanniksi ohjeesta An Illustrated Guide to Split Windows in Irssi.

Aliakset ja näppäinyhdistelmät[muokkaa]

Kun joitain Irssin komentoja joutuu käyttämään usein, tulee mieleen että ne voisi muuttaa lyhyemmiksi tai helpommin muistettaviksi. Tämä tapahtuu komennolla /alias. Esimerkiksi kanavalla olevat käyttäjät näyttävälle /names-komennolle voitaisiin luoda alias /n komennolla

/alias n names

jonka jälkeen käyttäjien listaaminen onnistuu myös komennolla /n.

Käytössä olevat aliakset näkee komennolla /alias. Tällöin status-ikkunaan ilmestyy lista aliaksista, esimerkiksi äskeisen komennon jälkeen

Aliases:
n     names

Näin luodun aliaksen voisi poistaa komennolla

/unalias n

Kuten tunnettua, kanavien vaihtaminen tapahtuu Irssissä näppäinyhdistelmällä alt+numero. Vastaaville näppäinyhdistelmille voidaan luoda erilaisia toimintoja komennolla /bind. Komennon syntaksi on

/bind näppäimet toiminto

Näppäimet kirjoitetaan siten, että tavallisiin kirjaimiin viitataan kirjaimella itsellään. Control-näppäimeen viitataan potenssimerkillä ^ ja alt-näppäimeen sanalla meta. Esimerkiksi näppäinyhdistelmään CTRL+W CTRL+C vastaisi merkintä ^W^C ja yhdistelmää ALT-q vastaisi merkintä meta-q.

Näppäinyhdistelmän jälkeen tulee annettava komento. Komentoja ovat mm. next_window, previous_window, change_window ja delete_next_word. Jotkut komennot ottavat lisäksi parametreja, esimerkiksi change_window.

Muutamia esimerkkejä:

 • Näppäinyhdistelmä alt+q sirtyy kanavalle 11:
/bind meta-q change_window 11
 • Ctrl+u tyhjentää rivin
/bind ^u erase_line

Kaikki bindit näkee komennolla /bind. Tietty näppäinyhdistelmä poistetaan listalta komennolla /bind -delete, esim.

/bind -delete meta-q

Lisätietoja ja lista mahdollisista komennoista löytyy kirjoittamalla Irssissä komennon /help bind.

Muita vinkkejä[muokkaa]

Irssissä on myös monia muita käteviä työkaluja, esimerkiksi tietyn henkilön viimeisimmät viestit saa näkyviin komennolla /lastlog nimi. Ikkunat järjestyvät yleensä palvelinyhteyksien ja liittymisten mukaiseen järjestykseen, mutta järjestyksen voi myös tallentaa jotta ikkunan avautuisivat seuraavalla käynnistyksellä samaan järjestykseen kuin ennen. Tämä tapahtuu komennolla /layout save.

Joskus näppäilyvirhe johtaa siihen, että kaksi kirjainta tulee kirjoitettua väärässä järjestyksessä. Tähän auttaa näppäinyhdistelmä ctrl+t, joka vaihtaa kahden viimeisimmän kirjaimen paikkaa.

Irssin saa käynnistymään screeniin automaattisesti järjestelmän käynnistyessä laittamalla crontabiin rivin

 @reboot screen -S irssi -d -m irssi

Irssin englanninkielistä ohjetta pääsee katselemaan kirjoittamalla /help tai suoraan /help komento.

Katso myös[muokkaa]

Aiheesta muualla[muokkaa]

v  k  m
Pikaviestimet ja puhelinohjelmat
 Pikaviestimet  Bitlbee | Discord | Element | Empathy | Finch | Jami | Kopete | Mercury | Pidgin | Retroshare | Telegram | Tox
 IRC  Finch | HexChat | Irssi | Pidgin
 Puhelinohjelmat  Discord | Jami | Jitsi | Linphone | Mumble | Retroshare | Skype | TeamSpeak | Tox | Twinkle | Zoom
 Keskeytyneet  aMSN | Ekiga | Emesene | KMess | XChat