Digitemp

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Digitemp-ohjelmalla mitataan/tallennetaan ja näytetään tietokoneeseen liitetyssä väylässä olevien eri anturien lämpötiloja. Anturit ovat DS1820-tyyppisiä ja toimivat 1-wire-väylässä. Tämä asennusohje opastaa niitä, jotka siirtyvät Windows-käyttöjärjestelmästä (LogTemp-ohjelma) Linux-käyttöjärjestelmään ja haluavat asentaa digitemp-ohjelman johonkin Linux-jakeluun.

Asennus[muokkaa]

Fedora ja Mandriva[muokkaa]

Fedorassa digitemp-paketin asennuskomento on

su -c "yum install digitemp"

ja Mandrivassa

su -
urpmi digitemp

Ennen anturin ensiasennusta ks. Oikeudet-kohta.

Anturin ensiasennus:

# digitemp -i -s/dev/ttyS1	(esimerkissä adapteri sarjaportissa 2)

Katso locate-komennolla digitemp-ohjelman sijainti (nykyään nimillä digitemp_DS2490, digitemp_DS9097 ja digitemp_DS9097U) ja mene ko. hakemistoon ennen anturin ensiasennuskomentoa.

Tämä luo .digitemprc-tiedoston ja näyttää alla olevat tiedot:

DigiTemp v1.3 Copyright 1997-99 by Nexus Computing

ROM #0 : 1032724700080086 (anturi #1, )
ROM #1 : 1092214400080089 (anturi #2, )
ROM #2 : 1077878495680214 (anturi #3, )
ROM #3 : 1023494000342342 (anturi #4, )
ROM #4 : 1095689400080769 (anturi #5)
ROM #5 : 1034580230050534 (ja anturi #6)

Anturien arvot näkee komennolla

# digitemp -a

Debian ja sen johdannaiset (Ubuntu, MEPIS ym)[muokkaa]

$ su -c "apt-get install digitemp"

Tai Ubuntussa

$ sudo apt-get install digitemp

Anturin ensiasennus:

# digitemp -i -s/dev/ttyS1	(esimerkissä adapteri sarjaportissa 2)

Tämä luo .digitemprc-tiedoston ja näyttää alla olevat tiedot. Ubuntun kanssa on käytettävä sudoa.

DigiTemp v1.3 Copyright 1997-99 by Nexus Computing<br>

ROM #0 : 1032724700080086 (anturi #1, )<br>
ROM #1 : 1092214400080089 (anturi #2, )<br>
ROM #2 : 1077878495680214 (anturi #3, )<br>
ROM #3 : 1023494000342342 (anturi #4, )<br>
ROM #4 : 1095689400080769 (anturi #5)<br>
ROM #5 : 1034580230050534 (ja anturi #6)<br>

Anturien arvot näkee komennolla

# digitemp -a

Skripti[muokkaa]

$ su root
$ su -c "crontab -e" digitemp
# Tai Ubuntussa
$ sudo su -c "crontab -e" digitemp 
# tallentaa digitemp-ohjelman lämpötiloja 10 minuutin välein
# (omana digitemp-käyttäjänä)
*/10 * * * * /usr/local/bin/digitemp
-s /dev/ttyS1 -l /var/log/digitemp/anturi1.log -t 0 -d 2 -o "%d.%m.%y; %H:%M:%S; %.2C"
*/10 * * * * /usr/local/bin/digitemp
 -s /dev/ttyS1 -l /var/log/digitemp/anturi2.log -t 1 -d 2 -o "%d.%m.%y; %H:%M:%S; %.2C"
*/10 * * * * /usr/local/bin/digitemp
 -s /dev/ttyS1 -l /var/log/digitemp/anturi3.log -t 2 -d 2 -o "%d.%m.%y; %H:%M:%S; %.2C"
*/10 * * * * /usr/local/bin/digitemp
 -s /dev/ttyS1 -l /var/log/digitemp/anturi4.log -t 3 -d 2 -o "%d.%m.%y; %H:%M:%S; %.2C"
*/10 * * * * /usr/local/bin/digitemp
 -s /dev/ttyS1 -l /var/log/digitemp/anturi5.log -t 4 -d 2 -o "%d.%m.%y; %H:%M:%S; %.2C"
*/10 * * * * /usr/local/bin/digitemp
 -s /dev/ttyS1 -l /var/log/digitemp/anturi6.log -t 5 -d 2 -o "%d.%m.%y; %H:%M:%S; %.2C"
#
# oma (erikseen ajastettu) php-skripti kopioi antureiden tiedot kuukausitietoihin
# kuukauden vaihtuessa

Tallennetaan crontab-skripti ja poistutaan Vim-editorista.

(paina esc ja kirjoita)
:wq

Tai jos editorina on nano, painetaan ctrl+o ja ctrl+x.

DTGraph-ohjelman asennus[muokkaa]

Luodaan väliaikainen dtgraph-hakemisto ja siirrytään siihen.

$ cd
$ mkdir dtgraph
$ cd dtgraph

Puretaan dtgraph-0.4b.tar.gz-tiedosto.

$ tar -xvzf dtgraph-0.4b.tar.gz

Kopioidaan dtgraph-0.4b.tar.gz-paketissa olleen www-hakemiston sisältö juuri luotuun dtgraph-hakemistoon.

$ mkdir /var/www/html/dtgraph
$ cp -r www/* /var/www/html/dtgraph

Oikeudet[muokkaa]

Lisätään pääkäyttäjänä digitemp-ryhmä,

groupadd digitemp

ja digitemp-käyttäjä

useradd -g digitemp digitemp

ja annetaan digitemp-ryhmälle luku- ja kirjoitusoikeudet sarjaporttiin 2:

chgrp digitemp /dev/ttyS1
chmod 0060 /dev/ttyS1

Lisäksi annetaan digitemp-ryhmälle kirjoitusoikeudet kohteeseen /var/lock:

chgrp digitemp /var/lock
chmod 0020 /var/lock

Digitempin READMEn mukaan tämä ei ole pakollista. Muutetaan hakemiston omistava ryhmä digitemp-ryhmäksi:

chgrp digitemp /var/log/digitemp/ -R