Kill

Linux.fista
Versio hetkellä 26. kesäkuuta 2015 kello 19.54 – tehnyt PiotrekD (keskustelu | muokkaukset)

Komentorivikomennon kill avulla prosesseille (ohjelmille) voidaan lähettää monia niiden toimintaan vaikuttavia signaaleja. Yleisin käyttökohde on huonosti käyttäytyvien ohjelmien sulkeminen.

Käyttö

Komennon syntaksi on

kill <signaalin numero tai nimi> <prosessin pid>

Mikäli mitään signaalinnimeä tai -numeroa ei ole määritelty, lähetetään signaali 15 (SIGTERM), joka pyytää prosessia sulkemaan itsensä. Listan käytettävissä olevista signaaleista saa komennolla

kill -l

Toimenpiteen kohteena oleva prosessi määritellään sen pid-numeron mukaan. Pid-numeron saa selville esimerkiksi komennolla

ps -A

tai joissakin järjestelmissä myös komennolla

pidof ohjelmannimi

Mikäli et halua erikseen etsiä prosessin pid-numeroa, voit käyttää komentoa killall tai pkill.

Esimerkkejä

Suljetaan prosessi 36987 lähettämällä sille signaali 15 (SIGTERM):

kill 36987

Lähetetään prosessille 6584 signaali 9 (SIGKILL), mikä lopettaa prosessin suorituksen välittömästi:

kill -9 6584

Signaalia 9 saattaa tarvita silloin, kun prosessi ei suostu kuuntelemaan oletussignaalia ja sulkemaan itseään hyvässä järjestyksessä. Muissa tapauksissa signaalin 9 käyttöä tulee välttää. Edes SIGKILL ei tapa zombie-prosessia ja SIGKILL saattaa muuttaa prosessin zombieksi, jos se on jumissa järjestelmäkutsun jumiutumisen takia.

Voit tappaa a zombie-prosessin seuraavalla komentorivikomennolla, mikäli sitä ei muuten saa poistettua.

kill -HUP $(ps -A -ostat,ppid | grep -e '[zZ]'| awk '{ print $2 }')

Katso myös