/dev/random

Linux.fista
(Ohjattu sivulta Random)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

/dev/random on laitetiedosto, josta saadaan satunnaislukuja. Linux sisältää hyvänä pidetyn satunnaislukugeneraattorin, joka kokoaa eri lähteistä enemmän tai vähemmän satunnaista dataa ja muodostaa tästä laitetiedostosta tarjottavia satunnaislukuja. /dev/urandom tarjoaa saman toiminnallisuuden, mutta siinä missä random tarvittaessa odottaa ulkopuolista satunnaisdataa, urandom tarvittaessa tinkii satunnaislukujen laadusta.

Satunnaislukugeneraattorin tarvitsemaa satunnaisdataa saadaan tallennetusta siemenestä sekä esimerkiksi eri laiteajurien ajoituksista, hiiren liikkeistä yms. Osa tästä datasta voi olla ulkopuolisen osittaisessa kontrollissa, mutta data pyritään yhdistämään niin, ettei joidenkin lähteiden kontrolli riitä ennustamaan satunnaislukuja.

Pseudosatunnaislukujen luonnissa käytetään algoritmia, jonka luomia lukuja ei tiettävästi voida ennustaa edellisten lukujen perusteella, mutta aroissa tilanteissa, kuten kryptografisia avaimia luotaessa, suositellaan /dev/random-tiedoston käyttämistä.