Isäntänimi

Linux.fista
(Ohjattu sivulta Hostname)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Linux.fi-wikissä artikkelit käsittelevät yleensä aihettaan siltä osin, kuin se koskee Linuxia ja avoimia/vapaita ohjelmistoja. Yleisluontoisemman artikkelin tästä aiheesta löydät tietosanakirja Wikipediasta.

Tämä artikkeli käsittelee käsitettä. Komennosta kerrotaan artikkelissa hostname (komento).


Jokaisella Linux-järjestelmällä on isäntänimi (engl. hostname). Isäntänimi on koneen "lempinimi", jolla se tunnistaa itsensä esimerkiksi verkossa ja lokitiedostoissa. Internetissä koneen isäntänimi ja hierarkisen DNS-nimen ensimmäinen osa on yleensä sama, mutta ei välttämättä (esimerkiksi harvoin silloin, kun DNS-nimi määräytyy kulloinkin käytössä olevan IP-osoitteen mukaan). Koneen isäntänimi päätetään yleensä jakeluversion asennuksen aikana. Isäntänimeä voi asennuksen jälkeen muuttaa komennolla hostname. Jotta nimenmuutos pysyisi voimassa myös uudelleenkäynnistysten välillä, on uusi nimi kirjoitettava tiedostoon /etc/hostname. Lisäksi nimi saattaa esiintyä eri palvelinohjelmien asetustiedostoissa.

Tiedostossa /etc/hosts on lista koneen tuntemista muunnoksista paikallisista isäntänimistä ja DNS-nimistä IP-osoitteiksi (ja päinvastoin). Sitä voi käyttää myös ohittamaan verkon (esim. Internetin) oman osoitteenhakumekanismin (ks. DNS), sillä paikallinen luettelo tunnetuista isäntänimistä on yleensä ensisijainen suhteessa nimipalvelimelta saataviin tietoihin. Ensisijaisuus määritellään tiedoston /etc/nsswitch.conf hosts-rivillä. host- ja nslookup-komennot käyttävät DNS:ää riippumatta nsswitch-määrittelyistä.

Myös esimerkiksi Windowsin SMB/CIFS-protokollalla (katso myös Samba) on oma isäntänimimäärittelynsä.