USB-varmuuskopio

Kohteesta Linux.fi
Versio hetkellä 26. lokakuuta 2007 kello 01.34 – tehnyt Teksturi (keskustelu | muokkaukset) (→‎Aiheesta muualla: katso myös)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tarkoituksena on toteuttaa helppo ja yksinkertainen tapa tehdä ajoittain varmuuskopio kotihakemistoista ja muista datahakemistoista USB-levylle. USB-levyä ei ole tarkoitus pitää kytkettynä jatkuvasti ja koska käytössä on hidas USB1.1-väylä, kestää kopion siirtämisessä USB-levylle pitkä aika. Varmuuskopion tekemisen pitäisi olla niinkin yksinkertaista, kuin virran kytkeminen USB-levyyn.

Menetelmä

  • UDEV-säännöllä luodaan /dev -hakemistoon laitetiedostolinkki tietyllä nimellä kun varmuuskopiointiin käytettävä USB-levy kytketään
  • Varmuuskopio tehdään backup2l-ohjelmalla UDEV-säännöllä luodun laitenimen avulla
  • Varmuuskopiotyön tuloksista lähetetään sähköposti ylläpitäjälle

USB-levyn kytkeminen

Varmuuskopiointiin on varattu erityinen USB-levy. Linux-kernelin udev-järjestelmä luo laitetiedoston /dev-hakemistoon kun USB-laite kytketään. USB-levyt emuloivat scsi-levyä ja saavat nimiä: /dev/sda1, /dev/sda2 jne.

Jos linux-koneeseen kytketään useampia levyjä, ei tietyn levyn laitetiedoston nimestä voi olla varma. Tästä syystä tehdään udev-säännöllä varmuuskopiointiin käytettävän levyn laitetiedostoon viittaava linkki, joka saa aina saman nimen riippumatta siitä, monentenako USB-levynä varmuuskopiolevy kytketään. Tällä tavalla linux-koneessa voi käyttää USB-muistitikkuja ja muita USB-levyjä. Varmuuskopiointi onnistuu, vaikka varmuuskopiolevy ei aina saisikaan samaa /dev/sda*-nimeä.

Seuraava koodinpätkä on tiedostossa: /etc/udev/rules.d/010_usblevy.rules . Tiedoston nimen edessä on numero 010, koska hakemiston tiedoston suoritetaan järjestyksessä. Numeron avulla tiedosto suoritetaan ensimmäisten joukossa ja mahdolliset aiemmat säännöt eivät pääse vaikuttamaan lopputulokseen.

KERNEL=="sd[a-z][1-9]", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{serial}=="00000xxxxxxx",
SYMLINK+="usblevy", GROUP="plugdev", RUN+="/root/backup2l.sh"

HUOM! Edellisen on oltava yhdellä rivillä!

Ensimmäisellä Kernel-lausekkeella kohdistetaan sääntö tilanteisiin, joissa Kernel tunnistaa kytkettävän laitteen olevan sd-alkuinen järjestysnumeron 1-9 saanut levy. Toisella, subsystems-lausekkeella kohdistetaan sääntö koskemaan ainoastaan USB-väylään kytkettyjä laitteita. attrs-lausekkeella kohdistetaan sääntö tiettyyn varmistuslevyyn sen sarjanumeron perusteella. On oleellista muistaa, että ehtolausekkeissa parametrien yhtäläisyyttä kuvataan kahdella yhtäkuin-merkillä.

Symlink-lausekkeella luodaan linkki varsinaiseen laitetiedostoon. Tämän linkin avulla laitteelle saadaan vakionimi riippumatta siitä, montako usb-levyä tietokoneeseen on aiemmin kytketty. GROUP-lausekkeella määritellään linkin käyttäjäryhmä. RUN-lausekkeella udev käynnistää skriptin, jonka avulla varmistus käynnistetään.

Udev-säännössä käynnistettävä skriptin ajo ei saa kestää pitkään. udev-järjestelmä keskeytyy skriptin ajamisen ajaksi. Jos säännöllä ajetaan pitkään istunnon varaavia ohjelmia, uusien laitetapahtumien rekisteröinti viivästyy. Varmuuskopiointi on pitkä prosessi, joten prosessin käynnistämiseen käytetään väliskriptiä, joka irrottaa varmuuskoprosessin udevin käynnistämästä komentotulkkiympäristöstä.

Udevinfo -e -komennolla saa lisävalaistusta ja vinkkejä udev-sääntölausekkeiden kirjoittamiseen.

/etc/fstab -tiedostossa on rivi:

/dev/usblevy	/media/usblevy	auto	rw,user,noauto	0	0

Tällä rivillä kerrotaan, että udev:n tekemä laitetiedoston linkki liitetään tiedostojärjestelmässä paikkaan /media/usblevy. Varmuuskopio-ohjelma liittää laitteen aloittaessaan varmuuskopion tekemistä.

Varmuuskopio-ohjelman käynnistäminen

/root -hakemistossa on seuraava skripti backup2l.sh, jolla varmuuskopiontiohjelma käynnistetään:

#!/bin/bash
[ -e /root/.eibackup2l ] && echo ei saa tehda kopiota | mail -s backup2l user && exit;
/usr/bin/nice -n 19 /usr/sbin/backup2l -b 2> /dev/null < /dev/null \
| mail -s backup2l user &

Skriptin ensimmäisellä rivillä on varmistus, jolla backup-rutiini keskeytetään. Lisäämällä /root-hakemistoon .eibackup2l -nimisen tiedoston voi ehkäistä varmuuskopionnin käynnistymisen esimerkiksi tilanteessa, jossa tietoja pitäisi palauttaa. Tilanteesta lähetetään user-nimiselle käyttäjälle sähköpostiviesti.

Skriptin toisella rivillä varsinainen varmuuskopio-ohjelma käynnistetään. Nice-komennolla lasketaan varmuuskopio-ohjelman prioriteettia. Ohjelman virhe-ilmoitukset on ohjattu /dev/null:iin, kuten myös vakiosyöte. Vakiosyötteen ohjaaminen on tärkeää, muuten varmuuskopioprosessia ei saa irrotettua alkuperäisestä komentotulkista ja udev keskeyttää lyhyen aikavalvonnan jälkeen skriptin suorituksen. Varmuuskopio-ohjelman vakiotulostus ohjataan sähköpostiohjelmalle.

Backup2l-ohjelmalle on kerrottu sen omassa määritystiedostossa /etc/backup2l.conf mistä hakemistoista varmuuskopio tehdään. Samassa tiedostossa kerrotaan missä itse varmuuskopiolaitteen kohdehakemisto sijaitsee (/media/usblevy/backup2l).

Katso myös

Aiheesta muualla