SCP

Linux.fista
Versio hetkellä 21. joulukuuta 2020 kello 09.20 – tehnyt LinuxMan (keskustelu | muokkaukset)

SCP (Secure copy) on komentoriviohjelma, jolla tiedostoja kopioidaan SSH-protokollan yli.

Jos mahdollista, olettaen, että sekä asiakas kuin myös etäkoneella on asennettu rsync, rsync:lla on varmempaa ja siten huolettomampaa kopioida tiedostoja verkon yli myös SSH:n kautta, koska siirron keskeytyessä rsync kykenee jatkamaan siitä mihin siirto jäi siinä missä scp joutuu aloittamaan tyhjästä.

Kun hakee tietoa ohjelmasta, kannattaa käyttää sanaa "command" termin SCP perässä, jotta ei saisi asiaan liittymättömiä hakutuloksia.

Käyttö

Kopioidaan kotihakemistossa oleva tiedosto "testi" palvelimelle "example.com" hakemistoon /home/kayttaja/hihhei käyttäen tunnusta "kayttaja".

$ scp ~/testi kayttaja@example.com:/home/kayttaja/hihhei

Tiedostojen siirto ilman tietoa hakemistopolusta käyttäjän hakemistoon.

$ scp tiedosto.txt kayttaja@example.com:~/

Kokonaisia hakemistoja voi kopioida myös rekursiivisesti käyttämällä valitsinta -r.

$ scp -r hakemisto kayttaja@example.com:~

Portti valitaan käyttämällä valitsinta -P <porttinumero>, esimerkiksi käytettäessä porttia 21 komento voisi olla

$ scp -P 21 -r hakemisto kayttaja@example.com:~

Kopioidaan /etc-hakemisto palvelimelta (remote) nykyiseen hakemistoon (local), mihin viitataan pisteellä.

$ scp -r root@example.com:/etc/ .

Katso myös