Mesg

Linux.fista

Mesg on komentoriviohjelma, jolla voidaan sallia tai kieltää muiden käyttäjien lähettämien viestien näyttäminen. Sen syntaksi on seuraava:

mesg asetus

Missä asetus on joko y (viestit sallitaan) tai n (viestejä ei sallita). Esimerkiksi viestit kiellettäisiin komennolla

mesg n

Komento muuttaa asetusta sille päätelaitteelle, johon STDIN on liitetty. Asetuksen voi siis muuttaa toisen päätelaitteen osalta vuonohjauksella (oikea laitenumero selviää komennolla ps):

mesg y < /dev/pts/8

Käytännössä mesg muuttaa päätelaitteen oikeuksia: write-ohjelma ajetaan ryhmänään tty, joka on myös näitten laitetiedostojen ryhmä. Oletusoikeuksia voi siis muokata joko laitetiedoston oikeuksien muutoksella (chmod g+w /dev/tty1 tms., käytännössä jonkin asetustiedoston kautta) tai ajamalla mesg sopivassa asetustiedostossa (usein /etc/profile tai ~/.profile ja /etc/skel/profile).

Katso myös[muokkaa]