Komentorivikomennot

Linux.fista
Versio hetkellä 2. syyskuuta 2008 kello 15.16 – tehnyt Heikki (keskustelu | muokkaukset) (→‎Kuvatiedostojen muokkaus: imagemagickin komennot)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Komentorivin käytön perusongelma on usein se, ettei tiedä mitä ohjelmia on käytettävissä. Tässä artikkelissa on listattuna tavallisimmat komentoriviohjelmat. Varsinainen ohjelman käyttöohje löytyy ohjelman omasta artikkelista. Suurinta osaa komentoriviohjelmista ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinään, vaan osana jotain suurempaa kokonaisuutta. Näitä kokonaisuuksia hallitaan joko putkituksen ja/tai komentorivikomentojonojen avulla. Käyttäjäkohtaiset komentoriviohjelmat (eli sellaiset, joita ei ole asennettu käytettäväksi koko järjestelmässä) sijoitetaan yleensä käyttäjän omaan ~/bin-hakemistoon vapaavalintaisella nimellä. Nimi ei saisi kuitenkaan olla sama kuin jo olemassa oleva komento.

Missä hakemistoissa komentoriviohjelmat ovat?

Ilman hakupolkua käynnistettävät komennot löytyvät PATH-ympäristömuuttujasta. Tavallisella käyttäjällä sieltä löytyy yleensä ainakin seuraavat:

 • /bin - komennot jotka tarvitaan järjestelmän käynnistämiseen ja hallintaan
 • /usr/bin - käyttäjälle tarkoitettuja ohjelmia, jotka eivät ole järjestelmän perustoiminnallisuuden kannalta kriittisiä
 • /usr/local/bin - tähän koneeseen erikseen asennetut ohjelmat
 • /usr/X11R6/bin - X-ikkunoinnin työkalut ja ohjelmat (X.org:n versiossa 7.0 ja sitä uudemmissa tämä hakemisto on poistettu)

Pääkäyttäjällä siellä ovat yleensä myös seuraavat:

 • /sbin - järjestelmän perusylläpitotyökalut
 • /usr/sbin - muut ylläpitotyökalut
 • /usr/local/sbin - tähän koneeseen erikseen asennetut ylläpitotyökalut

Kunkin ohjelman sijainnin saa selville komennolla which.

Katso myös: Linuxin hakemistorakenne

Ajoympäristön tiedot ja ohjeistus

 • alias - tekee komennolle aliaksen
 • apropos - tekee hakuja komentojen nimiin ja kuvauksiin käyttäen hyväksi whatisin tietokantaa
 • cd - vaihtaa työhakemistoa
 • dmesg - näyttää järjestelmän lokitietoja
 • env - listaa asetetut ympäristömuuttujat
 • export - asettaa ympäristömuuttujan
 • free - näyttää tietoja muistinkäytöstä
 • info - näyttää komennon texinfo-ohjesivun
 • man - näyttää komennon man-ohjesivun
 • ps - näyttää listan järjestelmän prosesseista eli ajossa olevista ohjelmista
 • pwd - näyttää nykyisen työhakemiston
 • setenv - asettaa ympäristömuuttujan (csh-sukuiset komentotulkit)
 • top - näyttää interaktiivisen listan järjestelmän prosesseista ja kuormituksesta
 • uname - kertoo tietoja järjestelmästä
 • uptime - näyttää järjestelmän päälläoloajan sekä kuormitustietoja
 • whatis - kertoo lyhyesti komennon tarkoituksen pohjautuen man-sivuista tehtyyn tietokantaan
 • whereis - näyttää komennon sijainnin PATHissa, sen lähdekoodin sijainnin sekä man-sivujen sijainnin
 • which - kertoo mistä PATHin paikasta komento löytyi

Arkistointi ja pakkaus

 • bzip2 bunzip2 - kuten gzip mutta .bz2 pakkaukselle
 • bzcat - tulostaa bzip2-pakatun tiedoston sisällön ilman erillistä purkuohjelmaa
 • cpio - tar:in kaltainen paketointityökalu
 • gzip gunzip zcat - Pakkaa tai avaa pakattuja tiedostoja (yleensä .gz pääte)
 • tar - luo tai purkaa arkiston (yleensä .tar pääte)
 • unrar - purkaa rar-paketteja
 • unzip - purkaa zip-paketteja
 • zcat - tulostaa gzip-pakatun tiedoston sisällön ilman erillistä purkuohjelmaa
 • zip - pakkaa zip-paketteja

Järjestelmän sammutus ja ajotasojen hallinta

Kuvatiedostojen muokkaus

 • ImageMagick - ImageMagick-paketti sisältää runsaan joukon komentorivipohjaisia kuvankäsittelyohjelmia.
  • animate - luo annetuista kuvista animaation
  • compare - vertailee kuvatiedostoja
  • composite - yhdistää kuvatiedostoja
  • conjure - suorittaa Magick Scriptin Language -kielellä kirjoitettuja skriptejä
  • convert - muuntaa kuvatiedostoja muodosta toiseen
  • display - näyttää kuvan
  • identify - tunnistaa kuvan tiedostomuodon ja muita ominaisuuksia
  • import - ottaa kuvakaappauksen
  • modify - muuttaa kuvan kokoa ja muokkaa kuvaa erilaisilla efekteillä
  • stream - käsittelee kuvan pikselikomponentteja
 • netpmb - hakemistossa /usr/bin on satoja ohjelmia joiden nimessä on pbm,ppm,pgm tai pam. Nämä ovat komentoriviltä ajettavia kuvankäsittelyohjelmia joilla kuvien kokoa, värejä ja tallennustapaa voidaan muuttaa tai tutkia.

Käyttäjien ja ryhmien hallinta

Lue myös pääartikkeli Käyttäjien hallinta

 • chsh - vaihtaa käyttäjän oletuskomentotulkin
 • finger - kertoo tietyn käyttäjän tiedot (myös etänä)
 • gpasswd - säätää ryhmäasetustiedostojen /etc/group ja /etc/gshadow sisältöä lisäämällä ja poistamalla ryhmän jäseniä sekä ylläpitäjiä ja muuttamalla ryhmän salasanaa
 • groupadd - luo uusia ryhmiä
 • groupdel - poistaa ryhmiä
 • groupmod - muuttaa ryhmän nimeä ja ryhmätunnusnumeroa
 • groups - listaa ryhmät, joihin käyttäjä kuuluu
 • grpck - tarkistaa ryhmäasetustiedostojen syntaksin
 • id - käyttäjän tunnus- ja ryhmätunnusnumerot sekä käyttäjänimen ja ryhmien nimet
 • last - listaa käyttäjien viimeaikaiset sisään- ja uloskirjautumiset sekä järjestelmän käynnistykset ja sulkemiset
 • lastb - listaa epäonnistuneet sisäänkirjautumisyritykset
 • lastlog - näyttää, koska käyttäjät ovat viimeksi olleet sisäänkirjautuneina
 • locale - näyttää locale-ympäristömuuttujien tiedot
 • mesg - säätelee muiden oikeutta lähettää viestejä käyttäjän terminaaliin esimerkiksi writen avulla
 • newgrp - liittää käyttäjän uuteen ryhmään kesken istunnon kysyen tarvittaessa ryhmän salasanaa
 • passwd - käyttäjän salasanan muuttaminen
 • su - vaihtaa nykyisen käyttäjän parametrina annettuun käyttäjään
 • sudo - mahdollistaa tavalliselle käyttäjälle ohjelmien ajamisen root-oikeuksilla ilman rootin salasanaa
 • useradd - käyttäjän lisääminen
 • userdel - käyttäjän poistaminen
 • usermod - käyttäjän tietojen muokkaus
 • users - näyttää järjestelmään kirjautuneet käyttäjät
 • vigr, vipw - group- ja passwd-tiedoston editointi lukituksia käyttäen
 • w - näyttää tietoja järjestelmään kirjautuneista käyttäjistä
 • wall - lähettää viestin kaikille käyttäjille
 • who - näyttää lyhyet tiedot kirjautuneista käyttäjistä
 • whoami - kuka minä oikeastaan olen?
 • write - lähettää viestin toiselle käyttäjälle

Laitteiden käyttö komentoriviltä

 • cal - näyttää kalenterin
 • chvt - vaihtaa virtuaaliterminaalia
 • clear - tyhjentää ruudun
 • date - kysyy tai asettaa kellonajan ja päiväyksen
 • dd - tiedon kopiointi suoraan laitteelta tai laitteelle
 • echo - tulostaa tekstin
 • eject - avaa tai sulkee cd- tai dvd-aseman kelkan
 • gs - muuntaa saamansa PostScript- tai PDF-tiedoston valitulle kuvauskielelle tulostusta varten
 • gphoto2 - kuvien haku USB-massamuistitekniikkaa tukemattomasta digikamerasta
 • hdparm - matalan tason kiintolevyasetuksien säätäminen
 • hwclock - kysyy tai asettaa laitteiston kellonajan ja päiväyksen
 • lp - merkkijonon/tiedoston syöttö tulostimelle
 • volname - näyttää asemassa olevan CD- tai DVD-levyn taltionimen
 • openvt - avaa ohjelman uuteen virtuaaliterminaaliin
 • reset - nollaa terminaalin esimerkiksi binääritiedoston tulostamisesta aiheutuvan sekoamisen jäljiltä
 • stty - sarjaportin asetuksien muutos
 • tee - jakaa putkitettavan syötteen kahteen eri kohteeseen
 • tty - näyttää STDOUTiin liitetyn terminaalin laitetiedoston
 • xargs - mahdollistaa putkitettavan syötteen välityksen riveittäin tai sanoittain

Matematiikka ja lausekkeet

 • bc - yksinkertainen komentorivillä toimiva laskin
 • expr - suorittaa laskutoimituksia ja vertailee lausekkeita
 • seq - luo joukon annettujen tietojen perusteella
 • units - yksikkömuunnin

Oikeudet ja omistajuudet

Osioiden ja tiedostojärjestelmien hallinta

Prosessien ja töiden hallinta

 • anacron - suorittaa komennon toistuvasti tiettyyn aikaan (jos kone ei ole tällöin päällä, siirtyy komennon suoritus)
 • at - suorittaa komennon tietyn ajan kuluttua
 • bg - siirtää prosessin (työn) suorituksen taustalle
 • chroot - vaihtaa kaikkien lapsiprosessiensa juurihakemiston
 • cron - suorittaa komennon toistuvasti tiettyyn aikaan (jos kone ei ole tällöin päällä, jää komento suorittamatta)
 • crontab - crontabin muokkain (käytetään komentojen ajastamiseen cronilla)
 • exit - sulkee komentotulkki-istunnon
 • fg - siirtää prosessin (työn) suorituksen edustalle
 • jobs - näyttää tämänhetkiset työt
 • kill - tappaa prosessin tai lähettää sille muun signaalin sen PID-numeron perusteella
 • killall - tappaa prosessin sen nimen tai omistajan perusteella
 • logout - kirjautuu ulos (toimii vain kirjatumiskomentotulkissa)
 • nice - muuttaa prosessin prioriteettia
 • nohup - käynnistää prosessin ilman riippuvaisuutta komentotulkki-istunnosta (prosessin ajo jatkuu, vaikka käyttäjä kirjautuisi ulos)
 • pgrep - listaa tiettyjen käyttäjien käynnissä olevat prosessit
 • pidof - näyttää prosessin PID-numeron
 • pkill - tappaa prosessin sen nimen tai omistajan perusteella, pitkälti sama kuin killall
 • ps - listaa järjestelmän prosessit tietoineen
 • renice - muuttaa jo ajossa olevan prosessin prioriteettia
 • sleep - odottaa määritetyn ajan
 • time - kertoo kauanko komennon suoritus kesti
 • top - näyttää interaktiivisen listan järjestelmän prosesseista ja kuormituksesta
 • wait - odottaa, kunnes määritetyn prosessin suoritus loppuu
 • watch - suorittaa tiettyä komentoa ketjussa

Tekstieditorit (tekstitila)

 • ed - säännöllisiin lausekkeisiin pohjautuva rivieditori
 • ex - rivieditori, vi ja vim pohjautuvat ex:iin
 • emacs - edistynyt tekstieditori
 • nano - helppokäyttöinen tekstieditori (kehitetty picon pohjalta)
 • pico - helppokäyttöinen tekstieditori
 • vim - edistynyt tekstieditori
 • xemacs - Emacsista erityisesti X:ää varten tehty versio; toimii myös tekstitilassa

Tekstitiedostojen katselu ja tulostaminen

 • cat - tulostaa tiedoston
 • more ja less - rivittää annetun tiedoston siten, että sitä voidaan selata ruudulla nuolinäppäinten avulla
 • rev - tulostaa tiedoston rivit takaperin
 • tac - tulostaa tiedoston takaperin aloittaen viimeisestä rivistä

Tiedoston rivien lajittelu, vertaus ja haut

 • cmp - vertaa kahta tiedostoa tavuittain
 • comm - vertaa kahta tiedostoa riveittäin ja näyttää tuloksen sarakkeissa
 • diff - vertaa kahta tiedostoa riveittäin
 • diff3 - vertaa yhtä tiedostoa kahta toista vastaan
 • grep - päästää läpi vain rivit jotka täsmäävät tiettyyn ehtoon (säännöllinen lauseke)
 • sort - lajittelee rivit
 • strings - näyttää binäärisen tiedoston sisältämät tulostuskelpoiset merkkijonot
 • wc - näyttää tiedoston merkkien, sanojen ja rivien määrän

Tiedostojen ja syötteiden muokkaus

 • awk - muokkaa rivejä ja niiden sarakkeita
 • banner - tekee ascii-taidebannerin annetusta merkkijonosta
 • basename - poistaa syötteenä annetusta tiedostopolusta kaiken paitsi itse tiedostonnimen
 • colrm - poistaa syötteen riveiltä tietyn merkkivälin
 • cut - poistaa syötteen riveiltä kaiken muun paitsi määritellyn alueen (esim. merkkiväli tai sarake)
 • dirname - poistaa syötteenä annetusta tiedostonnimestä kaiken paitsi hakemisto-osan
 • expand - muuttaa tabit välilyönneiksi
 • fmt - tekstin perusmuotoilu, mm. rivinpituuden muokkaus ja välilyöntien lisääminen kappaleen alkuun
 • fold - pätkii tiedoston rivit tietyn pituisiksi
 • iconv - tekee merkistömuunnoksia
 • join - yhdistää tiedostojen samalla merkkijonolla alkavia rivejä
 • nl - lisää tiedostoon rivinumerot
 • od - tulostaa tiedoston oktaali-, heksadesimaali- tai desimaalimuodossa
 • patch - muuttaa tiedostoa patch-tiedostoon pohjautuen
 • paste - yhdistää tiedostojen rivejä
 • recode - tekee merkistömuunnoksia
 • sed - muokkaa rivejä
 • split - jakaa tiedoston kahteen osaan
 • tail, head - näyttää rivejä alusta tai lopusta alkaen
 • tr - poistaa tai muuntaa rivin merkkejä
 • unexpand - muuttaa välilyönnit tabeiksi
 • uniq - identtisten rivien sivuuttaminen/näyttäminen
 • yes - tulostaa loputtomasti tiettyä merkkijonoa (oletuksena y:tä)

Tiedostonhallinta

 • cp - kopioi tiedostoja ja hakemistoja
 • df - näyttää kaikkien liitettyjen tiedostojärjestelmien koon ja täyttöasteen
 • du - näyttää tiedostojen ja hakemistojen koon
 • fdupes - etsii/poistaa samanlaiset tiedostot hakemistosta
 • file - kertoo tiedoston tyypin
 • find - etsii tiedostoja
 • ln - tekee symbolisia ja kovia linkkejä
 • locate - etsii tiedostoja itse luomansa tietokannan perusteella
 • ls - listaa hakemiston sisällön
 • lsattr - listaa tiedostojen attribuutit ext2-, ext3- ja ext4-tiedostojärjestelmissä
 • md5sum - laskee tiedostosta md5-tarkistussumman
 • mkdir - luo hakemistoja
 • mkfifo - tekee nimetyn putken
 • mv - siirtää tiedostoja ja hakemistoja
 • readlink - näyttää symbolisen linkin tiedot
 • rm - poistaa tiedostoja ja hakemistoja
 • rmdir - poistaa hakemistoja
 • sha1sum - laskee tiedostosta sha1-tarkistussumman
 • split - pilkkoo tiedoston tietyn kokoisiin paloihin
 • touch - luo tyhjiä tiedostoja ja päivittää tiedostojen aikaleimoja
 • tree - listaa hakemistojen sisällön puumuodossa
 • unlink - matalan tason ohjelma tiedostojen poistamiseksi

Verkko

 • authbind - antaa tavallisille käyttäjille oikeuden käyttää alle 1024:n meneviä porttinumeroita
 • curl - web-selainta emuloiva tiedostojenkopiontiohjelma
 • dhclient - hakee verkkoyhteyden asetukset DHCP:n avulla
 • ifconfig - verkkoasetustyökalu
 • iptables - palomuuriasetustyökalu
 • iwconfig - verkkoasetustyökalu WLAN-yhteyksille
 • netcat - TCP/IP-protokollaan liittyvä yksinkertainen syöttö ja tulostus
 • netstat - näyttää tietoja järjestelmän verkkolaitteista ja -asetuksista
 • ping - testaa verkkoyhteyttä etäkoneeseen
 • rcp - tiedostojen kopiointi toiselle koneelle (ei salattu)
 • rsh - etäkirjautuminen (ei salattu)
 • scp - kopioi tiedostoja ssh:n yli
 • ssh - ssh-asiakasohjelma, mm. etäkirjautuminen
 • traceroute, tracepath, traceroute6, tracepath6 - näyttää ip-pakettien käyttämän reitin
 • route - yhdyskäytäväasetukset (routing)
 • whois - kertoo tietoja etäpalvelimesta
 • wget - kopioi tiedostoja etäpalvelimelta (esim. HTTP tai FTP)

Ytimen moduulien hallinta

 • depmod - päivittää moduulien riippuvaisuustietokannan
 • insmod - lisää moduulin (ei tue riippuvuuksia)
 • lsmod - listaa käytössä olevat moduulit
 • modinfo - näyttää tietoja moduulista
 • modprobe - lisää, asettaa ja poistaa moduuleita
 • rmmod - poistaa moduulin (ei tue riippuvuuksia)


Ääni ja video

 • flac - FLAC-tiedostojen luonti, purkaminen ja muu käsittely
 • lame - mp3-tiedostojen luonti, purkaminen ja muu käsittely
 • mencoder - mplayeriin pohjautuva videoiden muunnostyökalu
 • mpg123 - yksinkertainen mp3-soitin
 • mplayer - hyvin komentorivillä ja tekstitilassa käytettäväksi soveltuva mediasoitin
 • ogg123 - toistaa Ogg Vorbis -tiedostoja
 • oggenc - Ogg Vorbis -pakkaus
 • oggdec - Ogg Vorbis -purku
 • sox - äänitiedostojen muuntaminen toiseen muotoon

Katso myös

Aiheesta muualla