Isäntänimi

Kohteesta Linux.fi
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tux.png
Linux.fi-wikissä artikkelit käsittelevät yleensä aihettaan siltä osin, kuin se koskee Linuxia ja vapaaohjelmistoja. Yleisluontoisemman artikkelin tästä aiheesta löydät tietosanakirja Wikipediasta.

Tämä artikkeli käsittelee käsitettä isäntänimi (engl. hostname). Hostname on myös komentorivikomento, josta kerrotaan artikkelissa hostname (komento)

Jokaisella Linux-järjestelmällä on isäntänimi (engl. hostname). Isäntänimi on koneen "lempinimi", jolla se tunnistaa itsensä esimerkiksi verkossa ja lokitiedostoissa. Internetissä koneen isäntänimi ja hierarkisen DNS-nimen ensimmäinen osa on yleensä sama, mutta ei välttämättä (esimerkiksi harvoin silloin, kun DNS-nimi määräytyy kulloinkin käytössä olevan IP-osoitteen mukaan). Koneen isäntänimi päätetään yleensä jakeluversion asennuksen aikana. Isäntänimeä voi asennuksen jälkeen muuttaa komennolla hostname. Jotta nimenmuutos pysyisi voimassa myös uudelleenkäynnistysten välillä, on uusi nimi kirjoitettava tiedostoon /etc/hostname. Lisäksi nimi saattaa esiintyä eri palvelinohjelmien asetustiedostoissa.

Tiedostossa /etc/hosts on lista koneen tuntemista muunnoksista paikallisista isäntänimistä ja DNS-nimistä IP-osoitteiksi (ja päinvastoin). Sitä voi käyttää myös ohittamaan verkon (esim. Internetin) oman osoitteenhakumekanismin (ks. DNS), sillä paikallinen luettelo tunnetuista isäntänimistä on yleensä ensisijainen suhteessa nimipalvelimelta saataviin tietoihin. Ensisijaisuus määritellään tiedoston /etc/nsswitch.conf hosts-rivillä. host- ja nslookup-komennot käyttävät DNS:ää riippumatta nsswitch-määrittelyistä.

Myös esimerkiksi Windowsin SMB/CIFS-protokollalla (katso myös Samba) on oma isäntänimimäärittelynsä.