ifconfig

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

ifconfig (interface configuration) on komentorivipohjainen työkalu verkkoasetusten tekemiseen.

Ifconfig on vanhentunut komento eikä osaa hyödyntää aivan kaikkia Linux-ytimen tarjoamia mahdollisuuksia. Suositeltavampaa olisi käyttää komentoa ip. Ifconfig osaa nostaa ylös ja ajaa alas verkkoliitännät. Näyttää käytössä olevat linkit ja niiden asetukset, sekä se osaa konfiguroida osoitteita.

Käyttö[muokkaa]

Ifconfig sijaitsee yleensä polussa /sbin/ifconfig, ja tämä polku ei aina kuulu peruskäyttäjän ympäristömuuttujaan PATH. Suurin osa ifconfigilla tehtävistä toimenpiteistä vaatii pääkäyttäjän oikeudet, mutta esimerkiksi tiedot käytössä olevista verkkolaitteista voi peruskäyttäjänä katsoa komennolla:

/sbin/ifconfig

Jolloin tuloste voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:5A:72:89:7B
     inet addr:81.197.45.10 Bcast:81.197.45.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::210:5aff:fe72:897b/64 Scope:Link
     (--)
     RX bytes:3641332112 (3.3 GiB) TX bytes:3529418045 (3.2 GiB)
     Interrupt:11 Base address:0xc000

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     (--)
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:92299754 (88.0 MiB) TX bytes:92299754 (88.0 MiB)

Joka kertoo mm. ensimmäisen verkkokortin (eth0) IP-osoitteen 81.197.45.10 ja IPv6-osoitteen fe80::210:5aff:fe72:897b/64. Tulosteesta nähdän myös, että dataa on ladattu 3,3 gibitavua ja lähetetty 3,2 gibitavua. Laite "lo" on ns. loopback-laite, joka on virtuaalinen verkkolaite jota käytetään yhdistettäessä omaan koneeseen.

Verkkolaitteiden hallinta[muokkaa]

Ifconfigia käytetään syntaksilla

ifconfig laite toimenpide

Esimerkiksi toinen verkkokortti voitaisiin ottaa käyttöön komennolla

ifconfig eth1 add 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

Joka asettaisi tälle verkkokortille ip-osoitteeksi lähiverkon ip-alueelle kuuluvan osoitteen 192.168.0.1 ja ns. verkkomaskiksi (engl. netmask) lähiverkkoon sopivan 255.255.255.0:n. Samalla tavalla voidaan joissain tapauksissa ottaa käyttöön Internet-yhteys, jos operaattori tarjoaa kiinteää ip-osoitetta. Yleensä käytetään kuitenkin dhcp:tä ja komentoa dhcpcd. Katso tarkemmat ohjeet artikkelista Verkkoliitynnät.

Verkkolaite voidaan ottaa pois käytöstä komennolla

ifconfig eth1 down

Verkkolaitteille voidaan lisätä myös toissijaisia ip-osoitteita. Näin on esimerkiksi mahdollista käyttää erillisiä lähiverkon ip-osoitteita kotiverkossa samalla kun tietokone on kytketty Internetiin julkisella osoitteella. Ensimmäiselle verkkokortille voitaisiin lisätä toissijainen lähiverkon ip-osoite seuraavasti

ifconfig eth0:1 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

Vastaavasti voidaan käyttää useampia osoitteita kasvattamalla kaksoispisteen jälkeen olevaa lukua. Kun edellä oleva rivi ajetaan verkkokortille, jolle on asetettu dhcp:llä julkinen Internet-osoite, komennon ifconfig tuloste voisi näyttää seuraavalta

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:5A:72:89:7B
     inet addr:81.197.45.10 Bcast:81.197.45.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::210:5aff:fe72:897b/64 Scope:Link
     (--)
     RX bytes:3641332112 (3.3 GiB) TX bytes:3529418045 (3.2 GiB)
     Interrupt:11 Base address:0xc000

eth0:1  Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:5A:72:89:7B
     inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     Interrupt:11 Base address:0xc000

Nyt jos toiseen lähiverkon koneeseen asetetaan samalla verkkomaskilla toinen lähiverkon ip-osoite (esim. 192.168.0.2), voivat koneet kommunikoida keskenään lähiverkon ip-osoitteilla.

Katso myös[muokkaa]