GNU

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Tux.png
Linux.fi-wikissä artikkelit käsittelevät yleensä aihettaan siltä osin, kuin se koskee Linuxia ja vapaaohjelmistoja. Yleisluontoisemman artikkelin tästä aiheesta löydät tietosanakirja Wikipediasta.
GNU-projektin logo

GNU (GNU's Not Unix) on FSF:n projekti, jossa kehitetään vapaata Unixmaista GNU-käyttöjärjestelmää.

GNU kehitettiin Unixin pohjalta ja sen kanssa yhteensopivaksi, jolloin sen osia saatetaan kehittää yksitellen, mutta tavoitteena on luoda uusi käyttöjärjestelmä. Esimerkiksi unixien man-sivut korvattiin info-sivuilla, ohjelmat käyttävät pitkiä valitsimia, ohjelmia kirjoitettaessa ei pyritä muistinkulutuksen minimoimiseen (kuten aikoinaan unixeissa), vakioeditoriksi otettiin emacs vi:n korvaajaksi ja tiedostojen metadatassa on useampia kenttiä.

Kun Linus Torvalds kehitti omaa Unix-klooniansa, hän käytti GNU-projektia varten koottuja ja luotuja ohjelmistoja, ja nämä ovat hyvin keskeisessä osassa nykyäänkin. Tästä syystä, ja muistuttaakseen vapauden tärkeydestä, FSF suosittelee nimen GNU/Linux käyttöä.

GNU/Linux-käyttöjärjestelmissä (jakeluissa) GNU-ohjelmistoja ovat muun muuassa GNU Compiler Collection, järjestelmäkirjasto libc, keskeiset työkalut ("coreutils", "binutils"), komentotulkki Bash, editorit Emacs ja Nano sekä työpöytäympäristö Gnome.

Varsinainen GNU-käyttöjärjestelmä, jonka ytimenä Linuxin sijaan on Hurd, on nyt valmistumassa: se on käyttökelpoinen, mutta ei vielä sopiva luotettavaa toimintaa vaativiin tarkoituksiin. GNU-projekti kehittää ohjelmiaan myös suoraan Linuxia ajatellen.

Aiheesta muualla