Ero sivun ”Apt” versioiden välillä

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p
(Ak: Ohjaus sivulle APT)
 
Rivi 1: Rivi 1:
[[Kuva:Aptitude.png|right|200px|thumb|[[Aptitude]] on eräs apt:n käyttöliittymistä.]]
#OHJAUS [[APT]]
 
'''APT''' eli Advanced Package Tool on [[Debian GNU/Linux|Debian-projektin]] kehittämä työkalu Linux-käyttöjärjestelmän [[paketinhallintajärjestelmä|pakettienhallinnan]] helpottamiseen. Se huolehtii mm. asennettavien pakettien riippuvuussuhteista ja niiden päivittämisestä. APT-nimitystä käytetään sekä paketinhallintakirjastosta (jota voi käyttää monen käyttöliittymän kautta) että sitä käyttävästä komentorivityökalusta.
 
Vaikka APT onkin ensisijaisesti [[dpkg]]-paketinhallintaa käyttävien Debianin ja eri Debian-johdannaisten (mm. [[Knoppix]], [[Linspire]], [[MEPIS]], [[Ubuntu]]) paketinhallintatyökalu, on siitä [http://apt-rpm.org/ APT-RPM]-projektin toimesta kehitetty myös [[RPM]]-paketinhallintaa käyttävillä jakeluilla (mm. [[Fedora]]) toimiva versio. Yleensä on kuitenkin suositeltavaa käyttää kunkin järjestelmän omaa virallista paketinhallintatyökalua, joka esimerkiksi Fedoran tapauksessa on [[yum]].
 
== Asetukset ==
APT:n asetustiedostot ovat yleensä hakemistossa <tt>/etc/apt</tt>. Eniten käyttäjän huomiota vaatii tiedosto <tt>/etc/apt/[[sources.list]]</tt>, jossa listataan käytettävät pakettilähteet. Monissa jakeluissa on mahdollista käyttää [[epäviralliset pakettilähteet|epävirallisia pakettilähteitä]] joidenkin ohjelmien asentamiseen, ja tällöin uudet pakettilähteet lisätään tähän tiedostoon.
 
Lisäksi esimerkiksi [[Debian]]in voi päivittää uuteen versioon muuttamalla tiedostosta kaikki pakettilähteet viittaamaan uuteen jakeluversioon ja ajamalla päivityskomento.
 
Jos käyttää epävirallisia pakettilähteitä tai joitakin paketteja ''testing''istä kannattaa tutustua myös tiedostoon <tt>/etc/apt/preferences</tt>, jossa voi määritellä mm. mitä paketteja asennetaan mistäkin jakelun versiosta. Tiedosto kuvataan [[man]]-sivulla apt_preferences(5).
 
== Peruskäyttö ==
=== apt-get ===
Ohjelma asennetaan komennolla
apt-get install ohjelma
 
Tarvittaessa voidaan asentaa tietty versio ohjelmasta tai valita käytettävä pakettilähde. Seuraava komento asentaisi paketin "ohjelma" version 1.0 pakettilähteestä "experimental".
apt-get -t experimental install ohjelma=1.0
 
Jos haluaa asentaa riippuvuuksista vain välttämättömät, lisätään vipu --no-install-recommends
apt-get --no-install-recommends install ohjelma
 
Pakettilista (eli tieto pakettilähteiden sisällöstä) päivitetään komennolla
apt-get update
 
Järjestelmään asennetut paketit päivitetään komennolla
apt-get upgrade
 
Ja kaikki yhdellä kertaa. Eli pakettilähteiden sisällön päivitys, uusimpien pakettien asennus (-y vipu hyväksyy päivitettävät paketit) ja exit komento poistuu terminaalista.
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && exit
 
Tämä ei kuitenkaan suorita päivitysoperaatiota, jos se vaatisi joidenkin pakettien poistamista tai uusien asentamista. Täydellinen järjestelmän päivitys tehdäänkin komennolla
apt-get dist-upgrade
 
Ennen järjestelmän päivitystä uuteen versioon kannattaa lukea päivitysohjeet: päivitys vaatii usein erikoisjärjestelyjä, kuten tiettyjen pakettien päivittämisen ennen muita (ydin, paketinhallinta, keskeisiä kirjastoja tms.).
 
Varsinkin koko järjestelmän päivytyksessä uuteen versioon, mutta myös epävirallisia paketteja tai isoja ohjelmakokonaisuuksia asennettaessa (esim. uusi työpöytäympäristö), voi olla tarpeen varmistaa, ettei komento tee mitään odottamatonta. Kokeilun voi tehdä vivulla <tt>-s</tt> (simulate):
apt-get --simulate dist-upgrade
 
Paketti voidaan poistaa kahdella eri tavalla; ensimmäinen tapa ei poista ohjelman asetustiedostoja:
apt-get remove ohjelma
Sen sijaan ohjelma asetustiedostoineen poistetaan komennolla
apt-get --purge remove paketti
Huomaa, että kumpikaan edellä mainituista tavoista ei poista ohjelman mukana asentuneita riippuvuuksia! Siihen käytetään toimintoa autoremove:
apt-get autoremove
Ei-välttämättömistä riippuvuuksista pidetään kirjaa eri paikoissa. apt-get ei välttämättä osaa täysin huomioida aptitudella asennettuja riippuvuuksia ja päinvastoin. Jos käytät kumpaakin, katso mitä ollaan poistamassa.
 
APT osaa hakea myös pakettien lähdekoodit pakettivarastosta komennolla
apt-get source paketti
Muista poiketen tämä toimenpide ei vaadi pääkäyttäjän oikeuksia. Lähdekoodi haetaan työhakemistoon, ei aptin omiin hakemistoihin.
 
Lähdekoodin voi samalla kääntää deb-paketiksi, jota ennen myös kääntämiseen tarvittavat paketit pitää asentaa, ja tuloksena syntyneen paketin voi asentaa normaaliin tapaan <tt>dpkg</tt>:lla
apt-get build-dep paketti
apt-get --compile source paketti
dpkg -i paketti_versio.deb
 
=== apt-key ===
Pakettivarastojen turvallisuus (eli se, että varmasti käytät sitä varastoa, jota luulet käyttäväsi) varmistetaan digitaalisilla allekirjoituksilla. Tätä varten sinulla tulee olla "avaimet", joita käytetään pakettivarastojen tunnistamisessa. Kun lisäät ylimääräisiä varastoja, pitää sinun ladata verkosta vastaavat avaimet. Jos sinulla on jo valmiiksi "tiedosto.gpg" voit lisätä sen näin
sudo apt-key add tiedosto.gpg
Mutta yleensä avain haetaan suoraan verkosta jolloin käytetään seuraavaa komentoa: HUOM! Rivin lopussa oleva viiva mukaan!
wget -q http://osoite.tunnus/tiedosto.gpg -O- | sudo apt-key add -
 
=== apt-cache ===
<tt>apt-cache</tt> ei vaadi pääkäyttäjän oikeuksia.
 
Paketteja voi etsiä komennolla
apt-cache search hakusana
Joka etsii pakettien nimistä ja kuvauksista hakusanaa hakusana. Hakusana voi olla myös [[säännöllinen lauseke]] (''regular expression''). Käytettäessä valitsinta <tt>--names-only</tt>, apt etsii vai pakettien nimistä.
 
Tietystä paketista nähdään tarkat tiedot (mm. riippuvuudet ja pitkä kuvaus) komennolla
apt-cache show paketti
 
Tietyn paketin versiot, sekä asennettu että pakettivarastoissa olevat:
apt-cache policy paketti
 
=== apt-file ===
<tt>apt-file</tt> on työkalu tiedostojen etsimiseksi paketeista. Se ei aina ole oletuksena asennettuna apt:tä käyttäviin [[jakelu]]paketteihin. Jos se ei ole asennettuna, se löytyy yleensä <tt>apt-file</tt>-nimisestä paketista:
apt-get install apt-file
 
<tt>apt-file</tt> etsii tietoja tietokannasta, joten heti asennuksen jälkeen ja välillä muulloinkin on tietokanta päivitettävä komennolla
apt-file update
Yksittäistä tiedostoa voi etsiä komennolla
apt-file search tiedosto
Ja tietyn paketin tiedostot saa listattua komennolla
apt-file list paketti
 
 
=== apt-add ===
<tt>add-apt-repository</tt> on työkalu, jolla voit lisätä uusia lähteitä paketinhallintaan.
 
== Käyttöliittymiä ==
<tt>apt-get</tt> -komennon sijaan voit myös käyttää <tt>[[aptitude]]a</tt>, jota voi käyttää täsmälleen samalla tavalla (<tt>aptitude update</tt>, <tt>aptitude install</tt>, jne.). Aptitude ratkoo pakettien riippuvuussuhteita hiukan eri tavalla kuin <tt>apt-get</tt> (se asentaa myös suositellut paketit), ja siitä löytyy myös [[Ncurses|ncursesilla]] toteutettu käyttöliittymä, joka tulee esille kun aptitude käynnistää ilman komentoparametriä (kuten install). Muita apt:n käyttöä helpottavia työkaluja ovat [[Adept]], <tt>[[dselect]]</tt>, Kynaptic ja [[Synaptic]].
 
== Katso myös ==
*[[Dpkg]]
*[[Aptitude]]
*[[Synaptic]]
*[[Tasksel]]
*[[PackageKit]]
*[[Adept]]
 
[[Luokka:Paketinhallinta]]
[[Luokka:Komentorivin erikoisohjelmat]]

Nykyinen versio 13. tammikuuta 2014 kello 18.35

Ohjaus sivulle: