Aikaleima

Linux.fista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ydin ylläpitää tiedostojen kolmea aikaleimaa: mtime, ctime ja atime. mtime on yleensä tiedoston viimeisen muutoksen, ctime i-noden viimeisen muutoksen ja atime viimeisen lukemisen ajankohta. Aikaa käsitellään yleensä kokonaisina sekunteina vuoden 1970 alusta.

Kaikki käytetyt tiedostojärjestelmät eivät tue näitä aikaleimoja, jolloin tiedostojärjestelmän ajuri tai tiedostojärjestelmää käyttävä ohjelma tarvittaessa muodosta aikaleimat käytössä olevasta tiedosta, huomioiden aikaleimojen tavallisimmat käytöt. Käyttäytymiseen voi usein vaikuttaa joko liitosvalitsimilla tai ohjelman asetuksilla.

mtime[muokkaa]

mtime (modification time) on tiedoston viimeisen muutoksen ajankohta. Tiedostoja kopioitaessa on usein erikseen pyydettävä mtimen säilyttämistä, siirtäessä järjestelmän sisällä komennolla mv aika säilyy itsestään.

mtime-aika, kuten atime, on asetettavissa komennolla touch. Komento päivittää samalla ctimen nykyhetkeen.

ctime[muokkaa]

ctime (status change time) on aikaleima, jota käytetään varmuuskopiointiin. Tiedoston siirtäminen, oikeuksien muutokset yms. sekä myös tiedoston muokkaukset ja aikaleimojen asettaminen asettaa ctimen.

Huomaa, että ctime ei ole "creation time". Tällaista aikaleimaa ei ole unixeissa. Sen korvikkeena (Sambassa yms.) käytetään yleensä joko aikaisinta aikaleimaa tai unix-ajan nollahetkeä 1.1.1970.

atime[muokkaa]

atime ("access time") on ajankohta jolloin tiedostoa viimeksi luettiin. Sitä voi käyttää esimerkiksi varmistamaan että tiettyä tiedostoa tosiaan käytetään ("miksi ihmeessä nämä asetukset eivät vaikuta?"), tarkastamaan onko muutoksia tapahtunut viimeisen lukemisen jälkeen tai arvioimaan ovatko tietyn hakemiston tiedostot käytössä (vai voiko ne poistaa).

Aikaleimojen ylläpito vaatii kirjoituksen joka lukemisen yhteydessä, mikä lisää virrankulutusta sekä hidastaa järjestelmän toimintaa. Tästä syystä atimea ei 9.6.2009 julkaistusta ytimen 2.6.30-versiosta lähtien enää oletuksena päivitetä kuin silloin, jos se on yli vuorokauden ikäinen tai vanhempi kuin mtime tai ctime [1]. Tätä asetusta voi muuttaa tiedostojärjestelmän liitosasetusten avulla.

Atime saattaa muutenkin jäädä päivittymättä esimerkiksi NFS:n välimuistitoimintojen takia. Tiedostojen varmuuskopiointi, indeksointi yms. voivat myös aiheuttaa aikaleiman "aiheetonta" päivittymistä, jolloin sen informaatioarvo heikkenee.

Asetukset[muokkaa]

Tiedostojärjestelmää liitettäessä on käytössä neljä erilaista atime-asetusta:

 • strictatime - muutetaan aina atime-leimoja
 • nodiratime - ei muuteta hakemistojen atime-leimoja
 • relatime - muutetaan atimea vain silloin, kun se on vanhempi kuin mtime tai ctime, tai uudemmissa versioissa myös silloin, jos leima on yli vuorokauden ikäinen (oletus)
 • noatime - ei koskaan muuteta atimea

Asetusta noatime voi käyttää, mikäli käytössä ei ole tiettyjä ohjelmia (esimerkiksi mutt-sähköpostiohjelma), jotka tarvitsevat tietoa siitä, milloin tiedostoa on viimeksi luettu sen muokkaamisen jälkeen (eli esimerkiksi onko tiedostossa uusia viestejä). Työpöytäympäristöjen ohjelmat valvovat yleensä näitä tiedostoja eri tekniikalla.

atimen täysi päivittämättä jättäminen tarkoittaa, että käyttämättömiä ja siten luultavasti hyödyttömiä tiedostoja on vaikeampi löytää. atimen käyttö tähän tarkoitukseen tosin edellyttää, ettei atime päivity varmuuskopioimisen, tiedostojen indeksoinnin tms. yhteydessä.

Jo liitetyn tiedostojärjestelmän voi muuttaa käyttämään esimerkiksi noatimea komennolla

mount -o remount,noatime liitospiste

Pysyvämmin asetuksen saa käyttöön lisäämällä sen fstabiin (neljäs sarake) esimerkiksi seuraavasti:

/dev/hdc1 /home ext3  defaults,noatime  0 2

atimen saa väliaikaisesti kokonaan käyttöön komennolla

mount -o remount,strictatime liitospiste

esimerkiksi silloin, jos haluaa tarkistaa, lukeeko ohjelma sitä tiedostoa mitä sen luulee lukevan.

Aikaleiman käyttö[muokkaa]

Tiedoston atime-leiman näkee komennolla

ls -lu

mtimen komennolla

ls -l

ja ctimen komennolla

ls -lc

Vastaavasti tiedostot voi järjestää kyseisen aikaleiman mukaan valitsimella -t

ls -lct
ls -ct

Tiedostoja voi etsiä aikaleiman perusteella esimerkiksi komennolla find. Aika ilmoitetaan joko kokonaisina päivinä tai minuutteina (+/-n) tai vertaamalla toisen tiedoston vastaavaan aikaleimaan.

Luetellaan väliaikaistiedostojen hakemistoissa ja niiden alihakemistoissa olevat viime neljännestunnin aikana ja viimeksi edellisviikkona käytetyt tiedostot:

find /tmp -amin -15 -print
find /var/tmp -atime +7 -atime -14 -print

Luetellaan käyttäjien sähköpostihakemistojen vuoden muuttumatta säilyneet tiedostot:

find /home/*/.{Mail,mail} -mtime +365 -print

Putkitetaan lista mtimen mukaan changelog-tiedostoa uudemmista työhakemistossa ja sen alihakemistoissa olevista tiedostoista sivutusohjelmalle:

find . -newer changelog -print | less

Listataan ohjelman ajon aikana ctimen mukaan muuttuneet tiedostot kotihakemiston .gnome-hakemistoissa kaikkine tietoineen:

touch aikaleima.tmp
ohjelma
find ~/.gnome* -cnewer aikaleima.tmp -ls
rm aikaleima.tmp